Ίλιγγος – Πολυπαραγοντικός ίλιγγος, Πρεσβυαστασία (presbyastasis), Ίλιγγος ηλικιωμένων

ICD-10: R42

Αιτίες

Η διάγνωση χρησιμοποιείται σε ίλιγγο ηλικιωμένων ατόμων. Ο όρος μπορεί να περιλαμβάνει ανεπάρκεια πολλών οργανικών συστημάτων, όπως όρασης, ακοής, ιδιοδεκτικότητας, ισορροπίας, μυϊκής ισχύος – συντονισμού, περιφερικής αιθουσαίας λειτουργίας, υπότασης – ορθοστατικής υπότασης κ.ά.

Συμπτώματα

Αίσθημα αστάθειας, συχνά πλάγια βήματα με στοιχεία ταλάντευσης, σπάνια περιστροφικός ίλιγγος, αυξημένες ενοχλήσεις σε ψυχοκαταπόνηση και πολλές αισθητηριακές εντυπώσεις, π.χ. έξω από το σπίτι/στην αγορά.

Αντικειμενική εξέταση/Διερεύνηση

Με βάση την επικέντρωση του ιστορικού στον παράγοντα, που υποψιάζεστε, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

Φυσική εξέταση συμπεριλαμβανομένου ΗΚΓ, υπερήχου καρωτίδων; Καρδιακός ρυθμός – φυσήματα; Ίσως χρειαστεί μέτρηση αρτηριακής πίεσης – δοκιμασία ορθοστατικής υπότασης, 24ωρη μέτρηση ΑΠ και/ή 24ωρο ΗΚΓ. Νευρολογική αντικειμενική εξέταση κυρίως των κρανιακών νεύρων, αντικειμενική εξέταση των αυτιών, δοκιμασία Dix-Hallpike σε υποψία ωτογενούς ιλίγγου (βλέπε παρακάτω), έλεγχος οπτικής οξύτητας, μυοσκελετικού συστήματος, κυρίως αντικειμενική εξέταση αυχένα. Εργαστηριακός έλεγχος: Hb, τύπος λευκών, γλυκόζη-πλ, θυρεοειδικό προφίλ, Β12-ορ, ίσως ομοκυστεῒνη-ορ, ίσως ΑΤ ή ΜΤ εγκεφάλου, ανασκόπηση της λίστας φαρμάκων του ασθενή. Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνει ο κίνδυνος φαρμακευτικών παρενεργειών. Εστίαση σε βενζοδιαζεπίνες, νευροληπτικά, αντιισταμινικά, αναλγητικά (κυρίως τραμαδόλη), αντιϋπερτασικά.

Διαφορική διάγνωση

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης υποδιαγιγνώσκεται στους ηλικιωμένους. Να μη διστάζετε να εκτελέσετε τη δοκιμασία Dix-Hallpike και, όταν χρειάζεται, το χειρισμό του Epley. Άλλες συνηθισμένες αιτίες ιλίγγου σε ηλικιωμένους είναι η κατάθλιψη, το άγχος, ο διαβήτης, ο υποθυρεοειδισμός, η πολυνευροπάθεια, η νόσος των μικρών αγγείων, οι αρθρικές βλάβες, η άνοια και η νόσος του Parkinson.

Θεραπεία

Αιτιολογική. Είναι σημαντική η φυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των περιπάτων, της σωματικής άσκησης, που μεταξύ άλλων βελτιώνουν την ιδιοδεκτικότητα, γενικό πρόγραμμα ασκήσεων σε ίλιγγο, που ονομάζεται ‘’αιθουσαία αποκατάσταση’’. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξεκουραστεί, όταν πρόκειται για ένα γενικό αίσθημα ιλίγγου.

* Προσηλώστε το βλέμμα σε ένα αντικείμενο σε απόσταση 2 μέτρων.

* Τινάξτε το κεφάλι, αρχικά αργά, μετά γρήγορα για περίπου 15 δευτερόλεπτα, χωρίς να πάρετε το βλέμμα σας από το αντικείμενο.

* Κάντε το ίδιο σε καθιστή θέση, μετά σε όρθια με ελαφριά υποστήριξη, μετά χωρίς υποστήριξη, μετά βαδίζοντας.

* Σταθείτε όρθιοι και κλείστε τα μάτια και τινάξτε το κεφάλι μπροστά και πίσω για 15 δευτερόλεπτα.

* Σταθείτε όρθιοι και, έχοντας προσηλωμένο το βλέμμα στο αντικείμενο, κουνήστε γρήγορα το κεφάλι πάνω και κάτω.

* Σε περιπάτους στρέψτε το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα info@iatrikistinpraxi.com