Κεφαλαλγία – Συνεχής ημικρανία, Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

ICD-10: G43

Αιτία

Άγνωστη.

Συμπτώματα

Μονόπλευρος πόνος μέτριας ως σοβαρής έντασης μετωπιαία ή μετωποϊνιακά. Αρχικά ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί κατά επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε συνεχή πόνο διάρκειας μηνών (σύμφωνα με τον ορισμό διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών). Συγχρόνως ένα ή πολλά από τα συμπτώματα (στην ίδια πλευρά, όπως ο πόνος): Περικεράτια ένεση/ αυξημένη δακρύρροια, ρινική συμφόρηση και οίδημα βλεφάρων με ή χωρίς ομόπλευρη βλεφαρόπτωση.

Θεραπεία

Με την ινδομεθακίνη ο ασθενής γίνεται ασυμπτωματικός, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με άλλα ΜΣΑΦ. Η συγκεκριμένη θετική δράση της ινδομεθακίνης είναι απαραίτητη για τη διάγνωση. Σκεφτείτε τον κίνδυνο αιμορραγίας έλκους και εξετάστε συγχρόνως την αναγκαιότητα χορήγησης ομεπραζόλης.

Φαρμακευτική αγωγή

Δικλοφαινάκη.

Ινδομεθακίνη.

Ομεπραζόλη.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα info@iatrikistinpraxi.com