Μπορέλια – Δευτεροπαθές & Τριτοπαθές στάδιο. Περιφερική πάρεση προσωπικού

ICD-10: G51

Συχνά οφείλεται σε λοίμωξη από μπορέλια. Βλέπε το υποκεφάλαιο πάρεση Bell στο παρόν κεφάλαιο.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα info@iatrikistinpraxi.com