Μπορέλια – Δευτεροπαθές & Τριτοπαθές στάδιο. Καρδίτιδα, Καρδίτιδα από μπορέλια

ICD-10: A9 ή I32

Αιτία

Λοίμωξη από μπορέλια.

Συμπτώματα

Μπορούν να εκδηλωθούν τόσο συγχρόνως, όσο και πολλούς μήνες μετά από μεταναστευτικό ερύθημα ή νευρομπορελίωση. Σπάνια επιπλοκή. Αποκλεισμός-AV, περιμυοκαρδίτιδα.

Διερεύνηση

Καρδιολογική διερεύνηση διαμέσου καρδιολόγου. Πρέπει να αποκλειστούν άλλες αιτίες. Θετικό αποτέλεσμα ορολογικού ελέγχου.

Θεραπεία

Σε συνεργασία με καρδιολόγο και λοιμωξιολόγο. Δοξυκυκλίνη 100 mg 1×2 για 14 ημέρες, εναλλακτικά κεφτριαξόνη, ενδοφλέβια.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα info@iatrikistinpraxi.com