Νοσήματα μεταδιδόμενα με κρότωνα

Μεταδιδόμενες λοιμώξεις, που χρειάζεται να λαμβάνετε υπόψη είναι:

* Babesiosis (ή ανθρώπινη πιροπλάσμωση). Βλέπε τον Καλοκαιρινό πυρετό στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

* Borrelia. Το συχνότερο. Βλέπε το υποκεφάλαιο Μπορέλια στο παρόν κεφάλαιο, όπως και το Μεταναστευτικό ερύθημα στο κεφ. των νοσημάτων του Δέρματος.

* Candidatus neoehrlichia mikurensis. Βλέπε τον Καλοκαιρινό πυρετό στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

* Ehrlichia phagocytophila (Ehrlichios). Βλέπε τον Πυρετό από κρότωνα στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

* Flavivirus (Λοίμωξη-TBE). Βλέπε το υποκεφάλαιο του παρόντος κεφαλαίου.

* Fransicella Tularensis (Harpest/Tularemia). Βλέπε το υποκεφάλαιο Τουλαραιμία στο κεφάλαιο των Αναπνευστικών νοσημάτων.

* Rickettsia. Βλέπε τον Πυρετό από κρότωνα στο κεφάλαιο των Αναπνευστικών νοσημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα info@iatrikistinpraxi.com