Ρινική συμφόρηση

ICD-10: J30

Βλέπε τα υποκεφάλαια

Αλλεργική ρινίτιδα,

Μη-αλλεργική ρινίτιδα,

Ρινικοί πολύποδες,

Φαρμακευτική (ή ιατρογενής) ρινίτιδα,

Παραρρινοκολπίτιδα,

Αγγειοκινητική ρινίτιδα.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2018