Τι περιλαμβάνει

Το περιεχόμενο της Ιατρικής στην Πράξη έχει τη μορφή ενός ‘’Μνημονικού’’ ευρετηρίου για τη διερεύνηση των ασθενειών, τις διαφορικές διαγνώσεις και τις προτάσεις θεραπείας, που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και τις δικές της επαγγελματικές συνθήκες.
Επιλογή ιατρικών πληροφοριών σχετικών με το ιατρικό προσωπικό και παρουσίαση αυτών με μία μορφή σύντομη και δομημένη έτσι, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να βρει την πληροφορία, που χρειάζεται, και η πληροφορία αυτή να είναι χρήσιμη στην εργασία με ασθενείς.
Πληροφορίες, όπως ορισμός, αιτιολογία, συμπτωματολογία, αντικειμενική εξέταση για τις περισσότερες από τις αρρώστιες, που χρειάζεται να αντιμετωπίσει κάποιος καθημερινά και για τις απαραίτητες διαγνωστικές τους εξετάσεις, εργαστηριακές και απεικονιστικές.
Για κάθε αρρώστια παρατίθεται και η προτεινόμενη θεραπεία, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, ενώ σε κάποια σημεία υπάρχουν και συμβουλές από έμπειρους γιατρούς, που συντελούν στην επιτυχία της αντιμετώπισης της αντίστοιχης αρρώστιας.

Είπαν για εμάς