Πρόλογος ελληνικής έκδοσης


Η μετάφραση του σουηδικού βιβλίου ˝Praktisk Medicin˝ ξεκίνησε με σκοπό τη διευκόλυνση των Ελλήνων συναδέλφων γενικών-οικογενειακών γιατρών στην καθημερινή ιατρική πράξη. Αυτό υποδηλώνει και ο τίτλος της ελληνικής έκδοσης ˝Η Ιατρική στην Πράξη˝.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης στις ημέρες μας είναι αναγκασμένος να διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και νόσων με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Συγχρόνως το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δέχεται συνεχώς νέες κατευθυντήριες οδηγίες από τον επιστημονικό περίγυρο σχετικά με τις προτεραιότητες και τον τρόπο δράσης. Σε έναν επαγγελματικό χώρο τόσο μεταβαλλόμενο και με τόσο μεγάλο εύρος μπορεί να είναι δύσκολο να συγκρατεί στη μνήμη του κάποιος όλες αυτές τις πληροφορίες. Η ταχεία ανάπτυξη των γνώσεων και οι μεταβολές στην αντιμετώπιση έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που σήμερα αντενδείκνυται, να αποτελεί αύριο την πιο Μοντέρνα Θεραπεία.

Η Ιατρική στην Πράξη αποτελεί μία περιγραφή της υγειονομικής περίθαλψης από την οπτική γωνία της ίδιας της περίθαλψης. Το περιεχόμενο της Ιατρικής στην Πράξη έχει τη μορφή ενός ‘’Μνημονικού’’ ευρετηρίου για τη διερεύνηση των ασθενειών, τις διαφορικές διαγνώσεις και τις προτάσεις θεραπείας, που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και τις δικές της επαγγελματικές συνθήκες.

Μέσα σε ένα ρεύμα καταιγισμού με πληθώρα ιατρικών πληροφοριών επιθυμούμε διαμέσου της Ιατρικής στην Πράξη να επιλέξουμε τις πιο σχετικές για το ιατρικό προσωπικό και να παρουσιάσουμε αυτές τις γνώσεις με μία μορφή σύντομη και δομημένη έτσι, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να βρει την πληροφορία, που χρειάζεται, και η πληροφορία αυτή να είναι χρήσιμη στην εργασία με ασθενείς. Η συλλογή του περιεχομένου αυτού του βιβλίου πραγματοποιήθηκε σε διάρκεια πολλών ετών και με τη βοήθεια πολλών γιατρών.

Παρέχονται πληροφορίες, όπως ορισμός, αιτιολογία, συμπτωματολογία, αντικειμενική εξέταση για τις περισσότερες από τις αρρώστιες, που χρειάζεται να αντιμετωπίσει κάποιος καθημερινά και για τις απαραίτητες διαγνωστικές τους εξετάσεις, εργαστηριακές και απεικονιστικές, χωρίς να είναι κάποιος αναγκασμένος να ζητήσει περισσότερες μόνο και μόνο, για να μη ˝ξεφύγει˝ κάτι και για να είναι ˝καλυμμένος˝. Επίσης προσδιορίζονται τα κριτήρια, που συνηγορούν στην παραπομπή ενός αρρώστου σε ειδικό της αντίστοιχης με τη νόσο ειδικότητας ή την αντίστοιχη κλινική νοσοκομείου.

Έτσι, δε θα υπάρχει ο κίνδυνος από τη μία να ˝ξεφύγει˝ κάποια ασθένεια και να κινδυνέψει ο/η ασθενής ούτε από την άλλη θα παραπέμπονται ασθενείς σε νοσοκομεία χωρίς λόγο και πάλι με την αιτιολογία της κάλυψης του γιατρού. Επομένως δε θα αυξάνεται χωρίς λόγο το έργο των νοσοκομειακών γιατρών, που αναγκάζονται συχνά να ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη και να μην τους μένει χρόνος για παροχή της ποιότητας της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που επιθυμούν να προσφέρουν στο νοσοκομείο.

Τέλος για κάθε αρρώστια παρατίθεται και η προτεινόμενη θεραπεία, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, ενώ σε κάποια σημεία υπάρχουν και συμβουλές από έμπειρους γιατρούς, που συντελούν στην επιτυχία της αντιμετώπισης της αντίστοιχης αρρώστιας. Ακόμη παρατίθενται ορισμένες ιστοσελίδες με περισσότερες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις γνώσεις για ορισμένα νοσήματα με τη βοήθεια του διαδικτύου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται επίσης παράρτημα με όλες τις ιατρικές συντομογραφίες ελληνικές και αγγλικές, που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κεφάλαια (αφορά μόνο την έντυπη έκδοση).

Οι παραπάνω αλλαγές βασίστηκαν κυρίως σε σύγχρονα έγκυρα ελληνικά ιατρικά επιστημονικά συγγράμματα, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, καθώς και στην ελληνική καθημερινή ιατρική πράξη, όπως εφαρμόζεται σήμερα στη δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία στην Ελλάδα καταχρηστικά παρέχεται κατά ένα μεγάλο μέρος στα νοσοκομεία (και όχι στα κέντρα υγείας, όπως συμβαίνει σε χώρες με υποδειγματικά οργανωμένη δημόσια περίθαλψη).

Στο παρόν βιβλίο ό,τι αναφέρεται στη χρήση αντιβιοτικών στη χώρα μας, βασίστηκε στα παρακάτω βιβλία:

1. ‘’Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων’’, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα 2015.

2. Στο πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο του ΕΟΦ με τίτλο: "Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους" έκδοση 2014.

3. Στο εγχειρίδιο "Θέματα ωτορινολαρυγγολογίας" του κ. Διονυσίου Ε. Κυρμιζάκη από τις ιατρικές εκδόσεις Βαγιονάκης, 2014 και στο βιβλίο:

4. "Αντιμικροβιακά φάρμακα & κλινική προσέγγιση των λοιμώξεων", κ. Ν.Ι.Λεγάκη, Γ.Ε.Χαλεβελάκη & Α.Η.Περόγαμβρου, 3η έκδοση από τις εκδόσεις Πασχαλίδη, 2008.

Όπου δεν υπάρχει παραπομπή σε κάποιο από τα παραπάνω βιβλία οφείλεται στο ότι λείπει επίσημα πρόσφατη οδηγία σχετικά με την επιλογή αντιβιοτικού στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγράφεται το αντιβιοτικό, που χρησιμοποιείται στη Σουηδία, ή αναφέρεται το αντιβιοτικό που θεωρείται κατάλληλο από την επιτροπή σύνταξης.

Προτείνεται στους συναδέλφους γιατρούς, όσο αφορά τη συνταγογράφηση και ιδιαίτερα σε σκευάσματα, στα οποία η δοσολογία αλλάζει συχνά εξαιτίας πρακτικής χρησιμότητας, να ανατρέχουν σε όποια νεότερη έκδοση υπάρχει διαθέσιμη από τις επίσημες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται πιθανά λάθη.

Στην ορθογραφία ακολουθώ την επίσημη νεοελληνική γραμματική, που ισχύει σήμερα. Τη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων ανέλαβε ο πατέρας μου Βασίλειος Κ. Αναστασιάδης, συγγραφέας, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος φιλοσοφικής (γλωσσολογίας) από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη βοήθειά του.

Για τυχόν παραλείψεις και ενδεχομένως λάθη ζητώ ταπεινά από τους συναδέλφους να μου προτείνετε ό,τι θεωρείτε χρήσιμο για τη βελτίωση της ελληνικής έκδοσης, αποστέλλοντάς μου ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου: info@iatrikistinpraxi.com

Οι ιατρικές πληροφορίες του παρόντος βιβλίου απευθύνονται σε γιατρούς και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη φυσική ιατρική εξέταση στο χώρο του ιατρείου ή του εξεταστηρίου του νοσοκομείου, όπως και την ιατρική διάγνωση και θεραπεία. Επομένως όλοι όσοι δεν είστε γιατροί, θα πρέπει να απευθύνεστε σε γιατρό, όσο αφορά τη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία οποιουδήποτε νοσήματος και διαταραχής.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης, οι συγγραφείς και οι διάφορες συνεργάτες του συγκεκριμένου έργου δεν έχουν καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή τυχόν επακόλουθες βλάβες ή τις συνέπειές τους, που πιθανόν να προκληθούν ως επακόλουθο των προτεινόμενων θεραπειών στο παρόν εγχειρίδιο.

Mikael Sahlquist
Ειδικός Γενικός γιατρός & γιατρός Εργασίας
Uddevalla 2018.
Κωνσταντίνος Β. Αναστασιάδης
Υπεύθυνος μετάφρασης της Ιατρικής στην Πράξη
Ειδικός Οικογενειακός-Γενικός γιατρός.
Θεσσαλονίκη 2018.

 

Η Ιατρική στην Πράξη (Praktisk Medicin) - Πρόλογος σουηδικής έκδοσης


Η γενική ιατρική στις ημέρες μας είναι αναγκασμένη να διαχειρίζεται με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και νόσων, ενώ συγχρόνως δέχεται συνεχώς ως ειδικότητα νέες οδηγίες από τον επιστημονικό περίγυρο, σχετικά με τις προτεραιότητες και τον τρόπο δράσης.

Σε έναν τέτοιο τομέα τόσο μεγάλο και τόσο μεταβαλλόμενο, μπορεί να είναι δύσκολο να θυμάται κάποιος πλήρως κάτι εντελώς απλό! Η ταχεία εξέλιξη των γνώσεων και οι αλλαγές στην αντιμετώπιση έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που σήμερα αντενδείκνυται, αύριο να αποτελεί την πιο μοντέρνα θεραπεία.

Στην ΙΠ (Ιατρική στην Πράξη) γίνεται περιγραφή της ανοιχτής περίθαλψης (περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία) από την πλευρά των γιατρών, που την εξασκούν. Το περιεχόμενό της δεν αποτελεί κάποιο ιατρικό εκπαιδευτικό σύγγραμμα, αλλά ένα ’’Μνημονικό ευρετήριο’’, ένα Εγχειρίδιο με διερευνήσεις, διαφορικές διαγνώσεις και συνιστώμενες θεραπείες, σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τις συνθήκες εργασίας, που επικρατούν σ’ αυτήν.

Μέσα σε ένα συνοθύλευμα μεγάλης ποσότητας ιατρικών πληροφοριών επιθυμούμε την επιλογή εκείνων από τις πληροφορίες, που σχετίζονται περισσότερο με τη γενική ιατρική/το γενικό γιατρό/-τη νοσηλεύτρια και να παρουσιάσουμε αυτή τη γνώση με τρόπο σύντομο και με τέτοια δομή, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση των πληροφοριών και να είναι διαθέσιμη στην εργασία με ασθενείς.

Η συλλογή του περιεχομένου έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών και από πολλούς γιατρούς. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στην ΙΠ (Ιατρική στην Πράξη) έχουν δομή και ανανεώνονται συνεχώς!

Διεύθυνση και επιτροπή σύνταξης:

Lars-Olof Medin γιατρός με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Mikael Sahlquist γιατρός με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των παρακάτω συναδέλφων γιατρών με μεγάλη εμπειρία από την ανοιχτή περίθαλψη να αναλάβουν την ενημέρωση των διαφόρων κεφαλαίων. Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κείμενά τους. Η Ιατρική στην Πράξη (Praktisk Medicin) με το πέρασμα του χρόνου έχει εξελιχθεί και συμπληρωθεί σταδιακά με τη συνδρομή πολλών συνεργατών.

Οι παρακάτω συγγραφείς και ερευνητές έχουν συνεργαστεί στα αντίστοιχα κεφάλαια:

Dr Lars-Arne Andreasson, Göteborg (έρευνα των νεοπλασμάτων του μαστικού αδένα).

Dr Peter Bistoletti (γυναικολογικά νοσήματα).

Dr Mats Börjesson, Göteborg (αθλητιατρική).

Dr Gunnar Eckerdal, Göteborg (φροντίδα στο τελευταίο στάδιο τη ζωής).

Leg sjuksköterska Marie Elm, Sandared (βοηθητικά φάρμακα για ακράτεια, βοήθεια στο σπίτι [διαδικτυακή έκδοση της ΙΠ]).

Dr Mats Elm, Borås (γαστρεντερολογικά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα, μυοσκελετικά νοσήματα,νομοθεσία για περίθαλψη εξαρτημένων, οδοντιατρικά προβλήματα, πιστοποιητικά για υποχρεωτική νοσηλεία, νομικά ζητήματα στην ιατρική [διαδικτυακή έκδοση της ΙΠ]).

Dr Peter Fors, Lerum (διαβήτης).

Dr Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (σύνδρομο χρόνιας κόπωσης).

Dr Joanna Holm, Uddevalla (δερματολογικά νοσήματα).

Dr Pelle Holm, Uddevalla (δερματολογικά νοσήματα).

Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (λεμφοίδημα).

Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun (μέθοδοι αντισύλληψης, οικογενειακός προγραμματισμός με φυσικό τρόπο).

Dr Isak Lindstedt, Trollhättan (υπεριδρωσία, γενικευμένοι ιδρώτες).

Dr Bo Lindström, Uddevalla (παιδιατρικά νοσήματα).

Dr Ulf Ludwigs (κολπική μαρμαρυγή).

Dr Lars-Olof Medin, Göteborg (νοσήματα αναπνευστικού, εξαρτήσεις, αιματολογικά νοσήματα, αλλεργίες, ενδοκρινικά νοσήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, γενετήσια νοσήματα, ψυχικά συμπτώματα και νοσήματα, άλγος, ωτο-ρινο-λαρυγγολογικά νοσήματα).

Dr Per Möllborg, Uddevalla (φροντίδα υγείας παιδιών).

Dr Peter Odebäck, Kristinehamn (νοσήματα αναπνευστικού).

Dr Ralph Peeker, Göteborg (ουρολογικά νοσήματα και νοσήματα των αντρικών γεννητικών οργάνων).

Dr Inger Uhlén, Stockholm (Νόσος Meniére, Συσκευές ακοής, Μείωση ακοής, Αιφνίδια κώφωση).

Dr Martin Rosell, Göteborg (ψυχικά νοσήματα και συμπτώματα).

Dr Peter Währborg, Göteborg (στρες, κόπωση ως αντίδραση, αντίδραση κρίσεων).

Επίσης στο περιεχόμενο έχουν συνεργαστεί οι ακόλουθοι:

Dr Per-Anders Abrahamsson, Borås.

Dietist Agneta Andersson, DRF.

Dr Helen Ahlm, Kungälv.

Dr Ingrid Almskog, Uddevalla.

Barnmorska Eva Amosy, Borås.

Dr Janos Amosy, Borås.

Dr Lars-Arne Andreasson, Göteborg.

Dr Agneta Augustsson, Göteborg.

Dr Tony Axéll, Halmstad.

Dr Margareta Berg, Göteborg.

Dr Peter Bistoletti, Stockholm.

Dr Astrid Brodd, Göteborg.

Dr Hans Bäck, Borås.

Dr Mats Börjesson, Göteborg.

Dr Christer Dahlstrand, Göteborg.

Dr Gunnar Eckerdal, Göteborg.

Sjuksköt Marie Elm, Sandared.

Dr Mats Elm, Borås.

Dr Peter Fors, Lerum.

Dr Bente Furunes, Göteborg.

Dr Lars-Åke Goksör, Göteborg.

Dr Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal.

Dr Jan Gustavson, Lysekil.

Dr Charlotte Gyllenram, Stockholm.

Dr Agneta Hamilton, Ytterby.

Dr Bo Hedqvist, Göteborg.

Dr Sten-Olof Hellqvist, Partille.

Dr Joanna Holm, Uddevalla.

Dr Pelle Holm, Uddevalla.

Dr Lydia Holmdahl, Lund.

Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik.

Dr Ulf Kingstam, Trollhättan.

Dr Leif Lapidus, Göteborg.

Dietist Ingrid Larsson, DRF.

Dr Matz Larsson, Örebro.

Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun.

Dr Isak Lindstedt, Trollhättan.

Dr Bo Lindström, Uddevalla.

Dr Ulf Ludwigs, Stockholm.

Dr Olle Lyngstam, Göteborg.

Dr Lars-Olof Medin, Göteborg.

Dr Per Möllborg, Uddevalla.

Dietist Margaretha Nydahl, DRF.

Dr Peter Odebäck, Kristinehamn.

Dr Ylva Ohlsson, Göteborg.

Dr Ralph Peeker, Göteborg.

Dr Martin Rosell, Göteborg.

Dr Kristina Ryberg, Uddevalla.

Dr Mikael Sahlquist, Uddevalla.

Dr Lennart Stubelius, Stenungsund.

Dr Mona Söderlund, Uddevalla.

Dr Inger Uhlén, Stockholm.

Dr Björn Wall, Kungälv.

Dr Christina Wallin, Göteborg.

Dr Peter Weng, Borlänge.

Dr Peter Währborg, Göteborg.

Δεχόμαστε ευχαρίστως τη γνώμη σας και ιδέες πριν από τις επόμενες ενημερώσεις. Επίσης είναι ευπρόσδεκτη η κατάλληλη περιγραφή αποτελεσματικών θεραπειών κάτω από το: "Σύμφωνα με τη δική μας επαγγελματική εμπειρία"!

Lars-Olof Medin Mikael Sahlquist
γιατρός γιατρός


Three Doctors AB

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αργύρη Αργυρίου, Γενικού – Οικογενειακού γιατρού

Έχοντας δουλέψει ως Ιατρός στην Σουηδία πάνω από 10 χρόνια, γνωρίζω πολύ καλά το βιβλίο / ιστοσελίδα Praktisk Medicin, γιατί το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα, όταν
εργαζόμουν εκεί. Έχει ιστορία δεκαετιών και το γνωρίζουν όλοι οι Ιατροί στη Σουηδία. Οι συγγραφείς του είναι έμπειροι Σουηδοί Γενικοί Ιατροί. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του: Ένα βιβλίο, που δεν μένει μόνο στην Θεωρία της Ιατρικής, αλλά σε βοηθά πολύ και στην Πρακτική εφαρμογή της. Σου περιγράφει περιληπτικά, ποια είναι τα συμπτώματα μιας συγκεκριμένης Νόσου, ποιες οι διαφορικές διαγνώσεις της, τι εξετάσεις σε βοηθούν, για να κάνεις τη διάγνωση (Προσοχή! Μιλούμε για εξετάσεις που να έχει πραγματικά νόημα να τις παραγγείλει κανείς, γιατί το βιβλίο αυτό λαμβάνει υπόψη και την οικονομική διάσταση της εξάσκησης της Ιατρικής, όπως πάντα κάνουν στη Σουηδία). Υπεισέρχεται φυσικά στο τι θεραπεία να δώσεις και, σε περίπτωση που χρειάζεται φαρμακολογική θεραπεία, τι φάρμακα να δώσεις, σε ποια δοσολογία και για πόσον καιρό (το βιβλίο αυτό δε μασάει τα λόγια του. Οι συγγραφείς θα σου προτείνουν και συγκεκριμένο σκεύασμα, που το έχουν δώσει με επιτυχία και ο ίδιοι στους ασθενείς τους και θεωρούν ότι είναι cost effective). Εάν υπάρχουν και μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη ασθένεια, που οι συγγραφείς έχουν δει από την πείρα τους ότι βοηθούν, θα σου τις αναφέρουν και αυτές. Επίσης το βιβλίο τονίζει περιπτώσεις, στις οποίες συνήθως χρειάζεται παραπομπή. Το πόνημα όμως αυτό έχει και άλλες δύο ιδιαιτερότητες. Πρώτον ότι δεν είναι μόνο ένα βιβλίο από χαρτί, αλλά υπάρχει αυτούσιο και ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Δεύτερον ότι ενημερώνεται.

Ειλικρινά συγχαρητήρια στο Γενικό Ιατρό που έκανε την μετάφραση, τον κ. Κωνσταντίνο Αναστασιάδη (ο οποίος έχει εμπειρία εργασίας ως Γενικός Ιατρός στην Ελλάδα στη Σουηδία αλλά και στη Νορβηγία) γιατί έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά.

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους όχι καλή ανάγνωση, αλλά καλή χρήση, γιατί αυτό το πόνημα δε φτιάχτηκε, για να το διαβάσουμε απλώς μια φορά, αλλά για να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στην κλινική μας εργασία. Πριν υποδεχτείτε τον πρώτο ασθενή της ημέρας, μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας αυτό το βιβλίο ή να ανοίγετε στον υπολογιστή σας την σελίδα www.iatrikistinpraxi.gr

Αργύρης Αργυρίου, Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός,
Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Lund Σουηδίας,
Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στο Linköping Σουηδίας.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

Κύριε, φύλαξέ μας

Από την ανικανότητά μας να αφήνουμε τους υγιείς στην ησυχία τους,

Από τον υπερβολικό ζήλο για κάθε τι καινούριο και την περιφρόνηση για καθετί παλιό,

Από το να θέτουμε την γνώση πριν από την σοφία και την εξυπνάδα πριν από την κοινή λογική,

Από την αντιμετώπιση των ασθενών σαν περιπτώσεων

Και

Από το να κάνουμε την θεραπεία μιας νόσου χειρότερη από την ίδια τη νόσο.

Sir Robert Hutchison
Ιατρός
1871 - 1960.