Έρπητας γεννητικών οργάνων (Herpes genitalis), Απλός έρπητας τύπου 2 (Herpes simplex t-2)

ICD-10: A60

Αιτιολογία

Συχνότερα ιός του απλού έρπητα τύπου 2, αλλά ακόμη και ιός απλού έρπητα τύπου1.

Διάρκεια επώασης 1-(4) εβδομάδες, η ασυμπτωματική μετάδοση της λοίμωξης είναι συνηθισμένη.

 

Συμπτώματα

Ομαδοποιημένες φυσαλίδες, που εξελίσσονται σε έλκη της γεννητικής/ ορθογεννητικής περιοχής.

Ορισμένες φορές οιδηματώδεις ευαίσθητοι περιοχικοί λεμφαδένες.

Τα συμπτώματα της πρωτολοίμωξης είναι γενικά, όπως κεφαλαλγία, πυρετός και μυαλγίες, επώδυνες πληγές.

Σε επαναλαμβανόμενο έρπητα συχνά εκδηλώνονται ηπιότερα συμπτώματα, πιο σύντομης διάρκειας.

 

Πιθανά πρόδρομα συμπτώματα:

Αίσθημα καυσαλγίας, κεντρίσματος 1-2 ημέρες πριν από την εμφάνιση των φυσαλίδων.

Άτυπα συμπτώματα ή ασυμπτωματική λοίμωξη είναι συνηθισμένα σε περιπτώσεις, στις οποίες επαναλαμβανόμενα συμπτώματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων οφείλονται σε αδιάγνωστο έρπητα γεννητικών οργάνων.

 

Διερεύνηση

Η διάγνωση είναι κατά κανόνα κλινική.

Όσο αφορά τη διάγνωση του ιού το δείγμα για την εξέταση (PCR), παίρνεται από φυσαλίδες με παρακέντηση ή από πληγή.

Η αποστολή του δείγματος στο εργαστήριο γίνεται με ειδικό μέσο συντήρησης.

Η ανίχνευση της λοίμωξης μπορεί να γίνει ορολογικά με τη μορφή ειδικών αντισωμάτων.

 

Θεραπεία

Θεραπεία σε ήπιες περιπτώσεις:

Αναλγησία με αναλγητικά, ενδεχομένως τοπικά.

 

Πρωτοπαθής γεννητικός έρπης:

Θεραπεία[1] με ακικλοβίρη 400 mg x3 για 5 ημέρες p.o. ή

φαμσικλοβίρη 250 mg x3 για 5 ημέρες p.o. ή

βαλακικλοβίρη 500 mg x2 για 5 ημέρες p.o.

Σε ασθενείς με επιπλεγμένη νόσο ή συνεχή εμφάνιση νέων βλαβών η αγωγή συνεχίζεται και μετά τις 5 ημέρες (στμ: ως 10 ημέρες).

Μειώνεται η έκκριση και συντομεύεται η κλινική εξέλιξη. Ξεκινήστε έγκαιρα.

 

Σε σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές απαιτείται ενδοφλέβια θεραπεία σε νοσοκομείο.

 

Επαναλαμβανόμενος γεννητικός έρπητας (επεισόδια υποτροπής [1]):

Προτιμότερη η θεραπεία κατά το πρόδρομο στάδιο.

Έναρξη της θεραπείας μέσα σε 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

 

Ο συνδυασμός τοπικής θεραπείας με συστηματική θεραπεία δεν προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος.

 

Ακικλοβίρη 200 mg x5 για 5 ημέρες p.o. ή

φαμσικλοβίρη 125 mg x2 για 5 ημέρες p.o. ή

βαλακικλοβίρη 500 mg x2 για 5 ημέρες p.o.

Μειώνει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της λοίμωξης.

 

Σύντομα σχήματα:

Ακικλοβίρη 800 mg x3 για 2 ημέρες p.o. ή

φαμσικλοβίρη 1 g x2 για 1 ημέρα p.o. ή

βαλακικλοβίρη 500 mg x2 για 3 ημέρες p.o.

Δεν απαιτείται θεραπεία σε όλες τις υποτροπές.

 

Σε επαναλαμβανόμενο γεννητικό έρπητα σοβαρής μορφής μπορείτε να χορηγήσετε προληπτική θεραπεία [1] για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (6-12 μήνες, στόχος η μείωση των υποτροπών):

Ακικλοβίρη 200 mg x4 ή 400 mg x2 p.o. ή

φαμσικλοβίρη 250 mg x2 p.o. ή

βαλακικλοβίρη 500 mg x1 p.o.

Συστήνεται προφυλακτικό σε αλλαγή σεξουαλικού συντρόφου και, όταν πρόκειται για θεραπευμένη υποτροπιάζουσα λοίμωξη, αν ο/η σύντροφος δεν έχει προσβληθεί από αυτήν.

 

Ερπητική λοίμωξη στη διάρκεια της κύησης:

Γυναίκες [1] με πρώτο επεισόδιο έρπητα γεννητικών οργάνων στη διάρκεια της κύησης πρέπει να θεραπεύονται με αντιικά.

 

Σε γυναίκες, που πρόκειται να γεννήσουν και στις οποίες διαπιστώνονται ενεργές βλάβες κατά τον τοκετό:

Πρέπει να εκτελείται καισαρική τομή,

εφόσον συγχρόνως πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο ή αφορά έρπητα γεννητικών οργάνων, που υποτροπιάζει.

 

Βλέπε και στο υποκεφάλαιο Εγκυμοσύνη και συνηθισμένες δραστηριότητες του μαιευτικού τμήματος του κέντρου υγείας στο κεφάλαιο της αντισύλληψης, φροντίδας παιδιών και μητέρων. Δεν κυκλοφορεί διαθέσιμο εμβόλιο.

 

Εμβάθυνση: http://www.loimoxeis.gr/       

Ενημέρωση ασθενών: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=819

 

Φαρμακευτική αγωγή

Ακικλοβίρη.

Βαλακικλοβίρη.

Φαμσικλοβίρη.

Αναλγητικά: Κρέμα EMLA.

 

[1]  Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων,   ΚΕΕΛΠΝΟ, Έκδοση 2015.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019