Αμοιβάδωση

ICD-10: Α06

Αιτιολογία

Ιστολυτική αμοιβάδα (Entamoeba histolytica) ή πρωτόζωα, όπως Giardia lamblia (Giardia intestinalis) από λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα.

Η μετάδοση γίνεται διαμέσου μολυσμένου νερού ή τροφής.

Σεξουαλική επαφή, με την πρωκτο-στοματική οδό.

 

Συμπτώματα

Στομαχικός πόνος, αέρια, διάρροιες, ίσως αρθραλγίες.

 

Διερεύνηση

Έλεγχος δείγματος κοπράνων.

 

Θεραπεία

Μετρονιδαζόλη. Ανήκει στην κατηγορία B2 και αντίστοιχα Β3, όσο αφορά την ασφάλεια χορήγησής της στην κύηση.

Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης

(Βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.aspx στο Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης).

Φαρμακευτική αγωγή

Μετρονιδαζόλη.
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019