Τριχομοναδική λοίμωξη

ICD-10: Α59

Αιτιολογία

Trichomonas vaginalis, που αποτελεί μονοκύτταρο μαστιγοφόρο, πολύ σπάνιο στην εποχή μας.

Μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή.

Μπορεί να ανιχνευτεί ξανά στον κόλπο και την ουρήθρα.

 

Συμπτώματα

Οξεία κολπίτιδα με άφθονο, δύσοσμο, γκριζωπό, φυσαλιδώδες έκκριμα.

Μπορεί να εκδηλωθεί δυσουρία.

Φλεγμονώδεις βλεννογόνοι. Κνησμός, ίσως αιμορραγία και πόνος. Ορισμένες φορές ουρηθρίτιδα.

Μερικές φορές ασυμπτωματική λοίμωξη.

 

Διάγνωση

Εξέταση δείγματος από το κολπικό έκκριμα και, όταν πρόκειται για άντρες, από την ουρήθρα.

Μικροσκόπηση υγρού επιχρίσματος ‘’wet smear’’ και μία σταγόνα φυσιολογικού ορού, ώστε να γίνουν ορατά τα κινούμενα μαστιγοφόρα.

Μπορεί να συνυπάρχει σε λοιμώξεις με χλαμύδια και γονόρροια.

 

Θεραπεία

ΠΡΟΣΟΧΗ, συχνά πρόκειται για διπλή λοίμωξη, δηλαδή συνυπάρχει με άλλη σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη!

Γι’ αυτό πρέπει τόσο στην/τον ασθενή, όσο και τον/την σύντροφο να γίνει έλεγχος δείγματος και για άλλες ΣΜΛ.

Η θεραπεία του/της συντρόφου είναι υποχρεωτική.

 

Μετρονιδαζόλη [1] 2 g εφάπαξ p.o. ή 500 mg x2 για 7 ημέρες p.o. ή αλλιώς τινιδαζόλη 2 g εφάπαξ p.o.

Σε άντρες [1] σεξουαλικούς συντρόφους χορηγούνται 2 g εφάπαξ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, ανήκουν στην κατηγορία Β2 και αντίστοιχα Β3, όσο αφορά την ασφάλεια χορήγησης στην κύηση!

Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο.

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου η θεραπεία χορηγείται μόνο μετά από σχολαστική σκέψη.

 

Ενημέρωση ασθενών: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=829

 

Φαρμακευτική αγωγή

Μετρονιδαζόλη.

Τινιδαζόλη.

 

[1] Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, ΚΕΕΛΠΝΟ, Έκδοση 2015.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019