Αντιπηκτική αγωγή – 1. Θεραπεία με ΑΣΟ

Χορηγείται σε:

1. Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη: ΑΣΟ 160 mg, 2 x1 ως δόση εφόδου + πρασουγρέλη ή τικαγρελόρη. Εναλλακτική στην πρασουγρέλη ή την τικαγρελόρη είναι η κλοπιδογρέλη.

2. Μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη χορηγείται ΑΣΟ 75mg x1 + πρασουγρέλη ή τικαγρελόρη για διάρκεια δώδεκα μηνών.

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχει επιτελεστεί επαναγγείωση ή όχι του ασθενή. Η διάρκεια θεραπευτικής αγωγής είναι μικρότερη, αν ενέχει κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών.

Εναλλακτική λύση στην πρασουγρέλη ή την τικαγρελόρη αποτελεί η κλοπιδογρέλη 75 mg x1.

3. Ισχαιμική καρδιοπάθεια (σταθερή στηθάγχη, μετεμφραγματική κατάσταση): ΑΣΟ 75 mg x1.

4.  Άνοια (αν σχετίζεται με ΑΕΕ, ‘’νόσος μικρών αγγείων’’): 75 mg, 1×1.

5. Περιφερική αρτηριακή νόσος: ΑΣΟ 75 mg, 1×1.

6. Μετά από ισχαιμικό ΑΕΕ ή ΠΙΕ μη καρδιακής αιτιολογίας: ΑΣΟ 75 mg x1 προτιμότερο σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη 200 mg x2.

Η κλοπιδογρέλη αποτελεί εναλλακτική λύση αντί για χορήγηση ΑΣΟ.

7. PTCA με μεταλλικό stent: ΑΣΟ 75 mg, 1×1 (για όλη τη διάρκεια ζωής) + κλοπιδογρέλη 75 mg, 1×1 για τουλάχιστον 1 μήνα.

Σε φαρμακευτικό stent χορηγείται ΑΣΟ 75 mg, 1×1 (για όλη τη διάρκεια της ζωής) + κλοπιδογρέλη 75 mg 1×1 για δώδεκα μήνες.

Η τικαγρελόρη, όπως και η πρασουγρέλη, αποτελούν εναλλακτική λύση αντί για κλοπιδογρέλη. ΑΣΟ μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και αν αντενδείκνυται η χορήγηση ασενοκουμαρόλης (ή βαρφαρίνης).

 

Φλεβική θρόμβωση:

Καμία ένδειξη για χορήγηση ΑΣΟ, που ασκεί προληπτική δράση σε αρτηριακά θρομβωτικά επεισόδια. ΑΣΟ δε χορηγείται ούτε και για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων υγιών ατόμων σε απουσία άλλων παραγόντων κινδύνου (η μείωση του κινδύνου δεν αντισταθμίζεται από τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών). Το ΑΣΟ δεν αποτελεί ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση θεραπείας, όσο αφορά την προφύλαξη από εμβολικό ΑΕΕ σε κολπική μαρμαρυγή.

 

Πριν από προγραμματισμένη εγχείρηση διακόπτεται η χορήγηση χαμηλής δόσης-ΑΣΟ 3 εικοσιτετράωρα πριν από την εγχείρηση.

Όταν πρόκειται για υψηλές δόσεις-ΑΣΟ (>1 g ΑΣΟ/24ωρο), η χορήγησή του διακόπτεται 7 εικοσιτετράωρα πριν από την εγχείρηση.

Σε δυσανεξία σε ΑΣΟ (άσθμα, ρινίτιδα ή κνίδωση) χορηγείται κλοπιδογρέλη.

Θεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή

ΑΣΟ: Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.

ΑΣΟ + Διπυριδαμόλη

Διπυριδαμόλη.

Κλοπιδογρέλη.

Πρασουγρέλη.

Τικαγρελόρη.
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019