Σπληνομεγαλία

ICD-10: R16.1

Ορισμός

Διόγκωση του σπλήνα, που αποτελεί το αιμοποιητικό όργανο σχήματος φασολιού, μεγέθους 12 cm, το οποίο βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της κοιλιακής κοιλότητας και το οποίο είναι ψηλαφητό μόνο, όταν διογκώνεται κάτω από το αριστερό πλευρικό τόξο.

 

Αιτίες

Φλεγμονές: Μονοπυρήνωση, ελονοσία.

Διαταραχές κυκλοφορίας αίματος: Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική κίρρωση.

Αιμόλυση με αυξημένο καταβολισμό ερυθροκυττάρων, π.χ. κληρονομική σφαιροκυττάρωση.

Κακοήθη νοσήματα: Κακόηθες λέμφωμα, χρόνια λεμφογενής λευχαιμία, χρόνια μυελογενής λευχαιμία, μεταστάσεις.

Μυελοῒνωση: (με συνηθισμένα συμπτώματα την αναιμία, νυκτερινές εφιδρώσεις, απώλεια [μυϊκής] δύναμης).

 

Διάγνωση

Ψηλαφητός σπλήνας κάτω από το αριστερό (πλευρικό) τόξο + συμπτώματα της υποκείμενης ασθένειας.

 

Διερεύνηση

Εργαστηριακός έλεγχος-παραμέτρων ερυθροκυττάρων (‘’γενική αίματος’’), αιμοπετάλια, λευκοκύτταρα, τύπος λευκών, ΤΚΕ. ΑΤ-κοιλίας.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε χειρουργική ή αιματολογική κλινική.

Σε υπερσπληνισμό με αυξημένη καταστροφή ερυθροκυττάρων και/ή αιμοπεταλίων συχνά έχει θέση η σπληνεκτομή.

Επιπλέον χρειάζεται θεραπεία της υποκείμενης ασθένειας.

 

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019