Οξύς αλγαισθητικός πόνος

ICD-10: R52 (Οξύς πόνος ΜΚΑ)

Αιτιολογία

Καταστροφή ιστών.

Αποτελείται από ποικίλου βαθμού φλεγμονώδη, συναισθηματικά στοιχεία και φυσιολογικά στοιχεία στρες.

 

Συμπτώματα

Αρχικά με σαφή εντόπιση.

Συχνά μεταπηδά σε πόνο με πιο διάχυτη μορφή.

Τα φλεγμονώδη στοιχεία προκαλούν σφύζοντα πόνο.

Τα συναισθηματικά στοιχεία προκαλούν φόβο, αυξημένο πόνο.

Οι φυσιολογικές αντιδράσεις του στρες προκαλούν ταχυπαλμία, εφιδρώσεις, μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, ίσως λιποθυμία κ.ά.

 

Διερεύνηση

Αν οι αιτίες του ξαφνικού πόνου είναι προφανείς, για τη θεραπεία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (στο υποκεφάλαιο Πρόλογος/ Εισαγωγή).

Σκεφτείτε το μεγαλύτερο λόγο, που σχετίζεται με τον δυνατό πόνο πρόσφατης έναρξης και τους λόγους, που επανεμφανίζονται μαζί μ’ αυτόν.

Πάρτε το ιστορικό, που σχετίζεται με τον πόνο, τον οποίο προσπαθείτε να ταυτοποιήσετε και συλλογιστείτε πιθανά προειδοποιητικά σημεία:

Από πού προέρχεται ο πόνος, από ποιο όργανο/δομή;

Ο χαρακτήρας του πόνου;

Πόνος ελαφρύς, συνεχής – λοίμωξη/φλεγμονή;

Νεύρο επώδυνο, καυστικό, με κέντρισμα;

Έντονος σφύζων – λοίμωξη/φλεγμονή;

Έντονος και όλο το 24ωρο – κακοήθεια;

Πότε ξεκίνησε ο πόνος και πως – Σιγά σιγά ή πάρα πολύ ξαφνικά;

Τι προκαλεί και αντίστοιχα τι ανακουφίζει τον πόνο;

Σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη ώρα του 24ώρου και/ή κατάσταση;

Έχω κατανοήσει πως αισθάνεται ο ασθενής;

Φαίνεται πιθανή κάποια συσχέτιση του πόνου με προηγούμενη διάγνωσή μου;

Φαίνεται πιο άρρωστος ο ασθενής και πιο επηρεασμένος από συνήθως σε σχέση με τη διάγνωση που είχα κάνει πριν;

Εκφράζει αμφιβολία ο ασθενής ή οι συγγενείς σχετικά με την εκτίμησή μου για το τι συμβαίνει; Μήπως ο ασθενής έχει επισκεφτεί πρόσφατα πολλές φορές γιατρό λόγω του πόνου του;

 

Σημεία συναγερμού:

– Αν δεν κατανοώ, γιατί υπάρχει πόνος.

– Ο πόνος είναι ασυνήθιστα δυνατός.

– Ο ασθενής και οι συγγενείς εκδηλώνουν σαφή ανησυχία.

– Ο ασθενής είναι πιο επηρεασμένος απ’ ότι αναμένεται φυσιολογικά σε σχέση με τη διάγνωσή μου.

Αρχικά απλές εργαστηριακές εξετάσεις, π.χ. Hb, CRP, θερμοκρασία, κορεσμός οξυγόνου και κλίμακα αξιολόγησης πόνου VAS.

 

Θεραπεία

Θεραπεύστε αποτελεσματικά όλα τα συμπτώματα.

Μέγιστη δόση αναλγητικών για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι ‘’μόνο σε ανάγκη’’.

Η διάρκεια θεραπείας θα είναι σύντομη.

Γι’ αυτό μπορείτε να επιλέξετε τη χορήγηση φαρμάκων δυνατών και σε πλήρη δραστική δοσολογία.

Ίσως να χρειαστεί επιπλέον χορήγηση υπνωτικών δισκίων για σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Ο τρόπος προσέγγισης (στμ. σχέση γιατρού-ασθενή) είναι ότι ο γιατρός είναι δραστήριος και ο ασθενής πιο δεκτικός ‘’εκείνος που δέχεται την περίθαλψη’’.

 

* Σε ήπιο/ μέτριο πόνο:

Κατά πρώτο λόγο παρακεταμόλη.

Σε ύπαρξη φλεγμονωδών στοιχείων ΜΣΑΦ, ίσως ως συμπληρωματική αγωγή.

Διαφορετικά σε μη-φλεγμονώδη δυνατό πόνο συστήνεται προσθήκη οπιοειδούς. Χορηγείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μία/μερικές εβδομάδες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, στο ότι δε συστήνεται κωδεῒνη λόγω απρόβλεπτης δράσης της από διαφορές του μεταβολισμού της μέχρι και στο 8% του πληθυσμού είτε χωρίς καθόλου δράση είτε με πολύ ισχυρή δράση!

 

* Δυνατός πόνος:

Δυνατό οπιούχο, όπως η μορφίνη για κάποια/κάποιες εβδομάδες.

Η βασική θεραπεία περιλαμβάνει παρακεταμόλη και/ή ΜΣΑΦ για μια/μερικές εβδομάδες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019