Ορνίθωση, Νόσος των παπαγάλων

ICD-10: A70.9

Αιτία

Το βακτηρίδιο Chlamydia Psittaci.

Συνηθισμένη σε πτηνά.

Στον άνθρωπο μεταδίδεται διαμέσου των κλουβιών, το καθάρισμα υδρορροών κτλ.

 

Συμπτώματα

Εικόνα παρόμοια με γρίπης με μυαλγία και κεφαλαλγία, ρίγος κτλ.

Όχι σπάνια πνευμονία με ήπια συμπτώματα του αναπνευστικού.

Ορισμένες φορές μηνιγγίτιδα και επίδραση στο ήπαρ.

Χρόνος επώασης 1-2 εβδομάδες.

 

Διερεύνηση

Πτηνά στην οικία; Επαφή με άγρια πτηνά;

Ορολογικός έλεγχος, τόσο οξεία, όσο και βραδεία, στη φάση της ανάρρωσης αντισωματική απάντηση.

Εξέταση-PCR, α/α πνευμόνων, ίσως ανεβασμένες τιμές των παραμέτρων του ήπατος.

 

Θεραπεία

Τετρακυκλίνη, εναλλακτικά ερυθρομυκίνη. (Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης στη Σουηδία.)

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιβιοτικά

Ερυθρομυκίνη.

Τετρακυκλίνη: Δοξυκυκλίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019