Ρήξη σπλήνα – από την πλευρά της αθλητιατρικής

ICD-10: S36.0

Ορισμός

Τραυματισμός/ρήξη του σπλήνα, αιτία θανάτου σε αθλητές.

 

Αιτίες

Τραυματισμός στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα/κάτω πλευρά του θωρακικού κλωβού.

Το κλασικό σενάριο περιλαμβάνει πλήξη από τιμόνι ποδηλάτου στην περιοχή της κοιλίας. Ο σπλήνας προφυλάγεται εν μέρει κάτω από το πλευρικό τόξο. Η φυσιολογική αρχιτεκτονική του σπλήνα μπορεί να διαταραχτεί εξαιτίας διάφορων νόσων (μονοπυρήνωση, ελονοσία, σαρκοείδωση κ.ά.), κάτι το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης σε τραυματισμό.

 

Συμπτώματα

Οξύ άλγος κάτω από το αριστερό πλευρικό τόξο, που συνοδεύεται από αμβλύ συνεχή πόνο. Ο ασθενής περιγράφει άλγος στη αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα. Το άλγος μπορεί επίσης να αντανακλά στον αριστερό ώμο (σημείο Kehr, αναφερόμενος πόνος). Ορισμένες ρήξεις είναι τελείως ασυμπτωματικές και τότε το ιστορικό είναι εκείνο που κατευθύνει την επιπλέον διερεύνηση.

 

Μετά από τον τραυματισμό ενδέχεται η αιμορραγία στο εσωτερικό του σπλήνα να παραμείνει απαρατήρητη για μακρό χρονικό διάστημα.

Οι περισσότερες από τις μικρότερες αιμορραγίες απορροφώνται από μόνες τους, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά μεγάλη αιμορραγία και καταπληξία (έχει περιγραφεί σε > 1 εβδομάδα μετά από τον τραυματισμό).

 

Αντικειμενική εξέταση

Σε απουσία αιμορραγίας: Σχετικά ελάχιστα ευρήματα κατά την ψηλάφηση κοιλίας, ίσως διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία. Προσοχή κατά την ψηλάφηση του σπλήνα.

 

Σε αιμορραγία στην εξωτερική επιφάνεια της κοιλιακής χώρας: Σύσπαση κοιλιακών τοιχωμάτων κατά την ψηλάφηση, επίδραση στο κυκλοφορικό με ταχυκαρδία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ταχύπνοια.

 

Διερεύνηση

Αντιμετωπίζεται σε νοσοκομείο!

Σε υποψία ρήξης σπλήνα επείγουσα διακομιδή σε νοσοκομείο. Ξεκινήστε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών πριν από τη διακομιδή, ακόμη και όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός.

Συστήστε στον ασθενή να ξαπλώσει.

Η διάγνωση τίθεται με ΑΤ Κοιλίας με σκιαστικό. Το υπερηχογράφημα αποτελεί εναλλακτική λύση.

 

Θεραπεία

Στο νοσοκομείο μετά από τη διάγνωση και την αρχική επαγρύπνηση μπορεί να χρειαστεί συντηρητική θεραπεία, σε περίπτωση ελάχιστης ή υποκαψικής αιμορραγίας και σε αιμοδυναμική σταθερότητα.

Σε αιμοδυναμική αστάθεια και/ή μεγάλη αιμορραγία: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ή σπληνεκτομή.

 

Επάνοδος στην αθλητική δραστηριότητα το συντομότερο μετά από 3 μήνες από τη συντηρητική αντιμετώπιση, εφόσον έχει επιτευχτεί επαναρρόφηση της αιμορραγίας χωρίς επιπλοκές (ακολουθεί παρακολούθηση με ΑΤ/Υπέρηχο).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019