Εξάρτηση από ουσίες

29 Σεπτεμβρίου 2017

Spice

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Εξαρτημένοι από καπνό, Εξαρτημένοι από κάπνισμα, Διακοπή καπνίσματος

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – DXM (δεξτρομετορφόνη)

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – GBL (γάμμα-βουτυρολακτόνη)

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – GHB (γάμμα-υδροξυβουτυρικό)

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Kat, Khat

[…]
14 Μαρτίου 2019

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Αλκοόλ

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Βουτανδιόλη

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Κάνναβη

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Κρυπτόν

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Μελανοτάνη

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Μεφεδρόνη

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ναρκωτικά, Εργαστηριακός έλεγχος για ναρκωτικά

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Οπιούχα (οπιοειδή)

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ουσίες με κεντρική διεγερτική δράση

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ουσίες ντόπιγκ

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Σύνδρομο στέρησης αλκοόλ

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ψευδαισθησιογόνα

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Οξεία δηλητηρίαση

[…]