Γηριατρικά

18 Απριλίου 2016
Ακράτεια ούρων σε ηλικιωμένους
18 Απριλίου 2016
Άλγος σε ηλικιωμένους
18 Απριλίου 2016
Ανησυχία σε ανοϊκή συνδρομή, Διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικά συμπτώματα σε ανοϊκή συνδρομή (BPSD)
18 Απριλίου 2016
Άνοια
2 Μαΐου 2016
Αϋπνία ή Διαταραχές ύπνου σε ηλικιωμένους
18 Απριλίου 2016
Ίλιγγος, Ζάλη σε ηλικιωμένους
18 Απριλίου 2016
Κατάθλιψη σε ηλικιωμένους, Άγχος σε ηλικιωμένους
18 Απριλίου 2016
Κατακλίσεις
2 Μαΐου 2016
Κατακράτηση ούρων, Επίσχεση ούρων σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Κόπωση σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Λιποθυμία σε ηλικιωμένους, Συγκοπή σε ηλικιωμένους
29 Σεπτεμβρίου 2017
Οστεοπόρωση, Μείωση οστικής μάζας, Οστεοπορωτικά κατάγματα
9 Οκτωβρίου 2017
Ουρολοιμώξεις, Ασυμπτωματική βακτηριουρία
2 Μαΐου 2016
Περιφερικός φλεβοκαθετήρας, Κεντρικός φλεβοκαθετήρας, Υποδόρια φλεβική γραμμή
2 Μαΐου 2016
Πνευμονία σε ηλικιωμένους, Φλεγμονή των πνευμόνων σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Πυρετός σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Σακχαρώδης διαβήτης σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Σίτιση, Υποσιτισμός
2 Μαΐου 2016
Σύγχυση σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Υπόταση σε ηλικιωμένους, Χαμηλή αρτηριακή πίεση σε ηλικιωμένους
2 Μαΐου 2016
Φαρμακευτική αγωγή ηλικιωμένων
2 Μαΐου 2016
Φροντίδα στο τελικό στάδιο της ζωής, Παρηγορική φροντίδα στο σπίτι