Γηριατρικά

18 Απριλίου 2016

Ακράτεια ούρων σε ηλικιωμένους

[…]
18 Απριλίου 2016

Άλγος σε ηλικιωμένους

[…]
18 Απριλίου 2016

Ανησυχία σε ανοϊκή συνδρομή, Διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικά συμπτώματα σε ανοϊκή συνδρομή (BPSD)

[…]
18 Απριλίου 2016

Άνοια

[…]
2 Μαΐου 2016

Αϋπνία ή Διαταραχές ύπνου σε ηλικιωμένους

[…]
18 Απριλίου 2016

Ίλιγγος, Ζάλη σε ηλικιωμένους

[…]
18 Απριλίου 2016

Κατάθλιψη σε ηλικιωμένους, Άγχος σε ηλικιωμένους

[…]
18 Απριλίου 2016

Κατακλίσεις

[…]
2 Μαΐου 2016

Κατακράτηση ούρων, Επίσχεση ούρων σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Κόπωση σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Λιποθυμία σε ηλικιωμένους, Συγκοπή σε ηλικιωμένους

[…]
29 Σεπτεμβρίου 2017

Οστεοπόρωση, Μείωση οστικής μάζας, Οστεοπορωτικά κατάγματα

[…]
9 Οκτωβρίου 2017

Ουρολοιμώξεις, Ασυμπτωματική βακτηριουρία

[…]
2 Μαΐου 2016

Περιφερικός φλεβοκαθετήρας, Κεντρικός φλεβοκαθετήρας, Υποδόρια φλεβική γραμμή

[…]
2 Μαΐου 2016

Πνευμονία σε ηλικιωμένους, Φλεγμονή των πνευμόνων σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Πυρετός σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Σακχαρώδης διαβήτης σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Σίτιση, Υποσιτισμός

[…]
2 Μαΐου 2016

Σύγχυση σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Υπόταση σε ηλικιωμένους, Χαμηλή αρτηριακή πίεση σε ηλικιωμένους

[…]
2 Μαΐου 2016

Φαρμακευτική αγωγή ηλικιωμένων

[…]
2 Μαΐου 2016

Φροντίδα στο τελικό στάδιο της ζωής, Παρηγορική φροντίδα στο σπίτι

[…]