Έλκος ποδιού και άκρου ποδιού – Συνδυαστικό έλκος

Συμπτώματα

Εξαρτάται από την κατάσταση, που κυριαρχεί.

Συνήθως πρόκειται για μία εξωτερική, όχι ιδιαίτερα επώδυνη φλεβική πληγή του κάτω άκρου,η οποία γίνεται όλο και πιο επώδυνη και/ή βαθύτερη ως σημείο νεοεμφανιζόμενης αρτηριακής ανεπάρκειας.

Άλγος ηρεμίας.

 

Θεραπεία

Διακοπή καπνίσματος!

Γίνεται εκτίμηση του βαθμού της φλεβικής και αντίστοιχα της αρτηριακής υποκείμενης ανεπάρκειας.

Παραπομπή για εκτίμηση διαμέσου αγγειοχειρουργού νωρίς πριν από την εξέλιξη της βλάβης.

 

Το οίδημα αντιμετωπίζεται.

Συχνά γίνεται προσπάθεια εξισορρόπησης της κατάστασης, όταν αφορά συμπιεστική περίδεση.

Ο επίδεσμος της συμπιεστικής περίδεσης αφαιρείται στη διάρκεια της νύχτας (Επίδεσμος Dauer ή Pütter).

 

Οι κιτρινωπές νεκρώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με υδροκολλοειδές επίθεμα.

Μερικές φορές γίνεται απόξεσή τους μετά από τοπική αναισθησία με Emla.

 

Οι μαύρες νεκρώσεις μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά με χειρουργικό έλεγχο.

Μπορούν επίσης πολλές φορές να αφεθούν, οπότε κατά την επούλωση λύονται στην περιφέρεια και στη συνέχεια μπορούν σταδιακά να αποκοπούν (π.χ. με νυστέρι).

Καλύψτε τις προεξοχές του ποδιού με αφρώδες ελαστικό υλικό, για να αποφευχτούν τραυματισμοί.

 

Σε πολύ μεγάλα έλκη με ανάπτυξη υγιούς κοκκιώδους ιστού εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης δέρματος.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019