Δονακίωση

ICD-10: L08.8

Αιτία

Δονάκιο, το οποίο ενδημεί σε γλυκά και υφάλμυρα νερά.

Γενικά εμφανίζεται σε θερμοκρασία νερού περίπου από 20 βαθμούς και πάνω.

Το βακτηρίδιο διεισδύει σε πληγή του λουόμενου ατόμου.

Ο χρόνος επώασης είναι 1-3 εικοσιτετράωρα.

Μη-μεταδοτικό νόσημα.

 

Συμπτώματα

Λοίμωξη της πληγής, κατάσταση, που μοιάζει με ερυσίπελας, οξύς πυρετός, ενδεχομένως σήψη.

Οι ηλικιωμένοι, όπως και τα άτομα με μειωμένη ανοσοποιητική λειτουργία, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κίνδυνο νόσησης.

 

Διερεύνηση

Καλλιέργεια.

 

Θεραπεία

Σιπροφλοξασίνη ή εναλλακτικά τριμεθοπρίμη + σουλφαμεθοξαζόλη.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Σιπροφλοξασίνη.

Τριμεθοπρίμη+Σουλφαμεθοξαζόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019