Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – DXM (δεξτρομετορφόνη)

‘’Διαδικτυακό ναρκωτικό’’, που ταξινομείται στα ναρκωτικά.

Αποτελεί οπιούχο (βλέπε τα οπιούχα παραπάνω) με δεδομένο κίνδυνο για αναπνευστική καταστολή και θάνατο. ‘’Κατασταλτικό ναρκωτικό’’, που προκαλεί εμπειρίες εσωστρέφειας.

Μικρό εύρος ασφάλειας δόσης με πρόκληση αναπνευστικής καταστολής μετά από πολλές ώρες, όταν πλέον έχει γίνει χρήση μεγάλης ποσότητας, ώστε να επιτευχτεί η προσωρινή μέθη, που ήταν ο σκοπός λήψης.

Η αναπνευστική καταστολή ενισχύεται από ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019