Bayer AB

Bayer är ett internationellt företag med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Syftet med våra produkter och tjänster är att vara människor till gagn och förbättra deras livskvalitet. Samtidigt vill vi skapa värde genom innovation, tillväxt och högre lönsamhet.

bayer_healthcare_logo

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 1970