BioPhausia AB

BioPhausia utvecklar och säljer receptbelagda läkemedel inom Norden.

 

Affärsidén är att erbjuda sjukvården och patienter kostnadseffektiva och välbeprövade läkemedel. Detta uppnås genom en affärsdriven organisation med fokus på att ständigt se nya möjligheter och utveckla befintliga och nya produkter.

 

Genom att identifiera affärsmöjligheter och vidareutveckla mogna eller nischade produkter, kan BioPhausia erbjuda kostnadseffektiva läkemedel utan att bedriva egen forskning eller tillverkning.

 

BioPhausia är sedan juni 2011 ett helägt dotterbolag till Medivir AB.

 

biophausia_logo

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 1970