Sanofi AB

Sanofi är ett forskande hälso- och sjukvårdsföretag med stark europeisk bas och är en del av svensk sjukvård. Med vårt globala och lokala engagemang för folkhälsa är det naturligt med dialog med sjukvården och samhället. God hälsa är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

 

Huvuddelen av vår affärsverksamhet är inriktad på marknaden för receptbelagda läkemedel och i Sverige har vi inriktat oss på fem stora behandlingsområden:

– Diabetes/Metabolism
– Kardiologi/Trombos
– Onkologi
– Centrala nervsystemet
– Internmedicin

 

Impression

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 1970