Ηπατίτιδα, Ιογενής ηπατίτιδα Ε

ICD-10: B19

Κοπρανο-στοματική οδός μετάδοσης.

Μοιάζει με την ηπατίτιδα Α, αλλά η πορεία της είναι πιο βαριά.

Χρόνος επώασης 2-9 εβδομάδες.

Αντισώματα anti-HEV για τη διάγνωση.

Δε μεταπίπτει σε χρόνια μορφή.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ειδική θεραπεία ούτε εμβολιασμός.

 

Υποχρεωτική δήλωση σύμφωνα με το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019