Οισοφαγίτιδα

ICD-10: K21

Βλέπε το υποκεφάλαιο Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019