Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός δεξιού σκέλους, ΑΔΣ (RBBB) (Πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους)

ICD-10: I45

Διάγνωση

Τα ερεθίσματα άγονται ανενόχλητα στο αριστερό σκέλος, γιατί το διάφραγμα διεγείρεται με το φυσιολογικό τρόπο, όπως και η αριστερή κοιλία.

Γι’αυτό τα αρχικά τμήματα του ΗΚΓ/τος τόσο της δεξιάς, όσο και της αριστερής κοιλίας, σχηματίζονται φυσιολογικά:

Το rS και αντίστοιχα το qR.

Απεναντίας η εκπόλωση της δεξιάς κοιλίας παρατείνεται, ώστε τα ερεθίσματα να αναγκάζονται να βρουν διέξοδο στο αριστερό σκέλος, εξαναγκάζοντας το μυοκάρδιο να λειτουργεί με σχετικά αργό ρυθμό.

Γι’ αυτό χαρακτηριστικό δείγμα αποκλεισμού δεξιού σκέλους είναι τα QRS ‘‘μορφής-Μ’‘ (> 120 ms) με rsR ή rSR στις δεξιές απαγωγές, συνήθως τις V1-2, καθώς και πλατιά και βαθιά S στις V5-6, I και aVL (εικόνα 2).

Εικόνα 2

Αιτία

Μπορεί να εκδηλωθεί ως φυσιολογική παραλλαγή, καθώς επίσης και σε στεφανιαία- υπερτασική και ρευματική καρδιοπάθεια.

Θεραπεία

Καμία.

 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021