Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block 1

ICD-10: I44

Διάγνωση

Καθυστέρηση της αγωγής του ερεθίσματος διαμέσου του κΚ-ερεθισματαγωγού συστήματος (PQ > 0,20 δευτ. ή 0,22 δευτ., αν πρόκειται για ασθενή άνω των 60 ετών) με φυσιολογικό έπαρμα (κύμα) -P και ακολουθία-QRS (εικόνα 3).

Εικόνα 3

Αιτία

Συνήθως εκφυλιστικό και ασυμπτωματικό φαινόμενο σε ηλικιωμένους.

Επίσης μετά από λήψη δακτυλίτιδας, β-αποκλειστών, μη εκλεκτικών ανταγωνιστών-Ca, σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ισχαιμική καρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα.

Θεραπεία

Συνήθως καμία.

 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021