Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια αορτής

ICD-10: I35.1

Αιτίες

Διεύρυνση ανιούσας αορτής ή βαλβιδική νόσος.

 

Συμπτώματα

Μακράς διάρκειας ασυμπτωματική περίοδος, ισχυροί καρδιακοί παλμοί εξαιτίας του αυξανόμενου όγκου παλμού, δύσπνοια, καρδιακή ανεπάρκεια.

 

Αντικειμενική εξέταση

Υψηλής συχνότητας διαστολικό φύσημα στο 2ο μεσοπλεύριο, δεξιά.

Η ακρόασή του γίνεται καλύτερα με τον ασθενή σκυμμένο προς τα μπρος.

Ορισμένες φορές μικρή διαστολική πίεση, δηλαδή υψηλή πίεση παλμού.

 

Διερεύνηση

Σε υποψία μη-φυσιολογικού φυσήματος: ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα.

 

Θεραπεία

Αναμονή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία-Α(ριστερής)Κ(οιλίας).

 

Γενικά:

Εκτίμηση από καρδιολόγο με διαγνωστικό ερώτημα για χειρουργική αντιμετώπιση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019