Περιμυοκαρδίτιδα, Περικαρδίτιδα

ICD-10: I40 (=περιμυοκαρδίτιδα) | Ι30(=περικαρδίτιδα)

Ορισμός

Φλεγμονώδης κατάσταση, που σχετίζεται με περικαρδίτιδα και/ή μυοκαρδίτιδα.

 

Αιτίες

Ιοί, βακτηρίδια, διάφοροι άλλοι μικροοργανισμοί, που μοιάζουν με βακτηρίδια, πρωτόζωα και τοξόπλασμα.

Μεταβολικές, αυτοανοσολογικές, ενδοκρινικές και νεοπλασματικές διεργασίες, φάρμακα, ακτινοβολία ή τραυματισμοί.

 

Συμπτώματα

Συνήθως πτωχή συμπτωματολογία, θωρακικό άλγος, το οποίο συχνά επηρεάζεται από τη στάση του σώματος και επιδεινώνεται κατά τη βαθιά αναπνοή, πυρετός, αίσθημα αρρυθμίας, κόπωση, δύσπνοια, βήχας, αρθραλγία και κνησμός.

 

Διερεύνηση

Είναι σημαντικά το ιστορικό και η φυσική εξέταση (φλεβική στάση, φύσημα, ήχος κριγμού, ήχος τριβής, θερμοκρασία, παράδοξος σφυγμός – σφυγμός, που εξαφανίζεται κατά την εισπνοή – σημείο επιπωματισμού).

Συχνότερα ΗΚΓ/κές-μεταβολές, συνήθως μη ειδικές με πιο συχνή την αναστροφή των Τ.

 

Μερικές φορές περισσότερο ή λιγότερο γενικευμένες ανασπάσεις-ST, συχνά με κοίλη μορφολογία =

Επείγουσα παραπομπή σε καρδιολόγο.

 

Εργαστηριακός έλεγχος:

ΤΚΕ, CRP, WBC, CK-MB, παράμετροι ηπατικής λειτουργίας, ενδεχομένως Τροπονίνη-Τ.

Εξετάστε την αναγκαιότητα παραπομπής για εισαγωγή.

Η συνέχιση της διερεύνησης προσανατολίζεται ανάλογα με τη σοβαρή νόσο, για την οποία υπάρχει υποψία.

Α/α πνευμόνων.

Η ηχοκαρδιογραφία αποτελεί την απλούστερη εξεταστική μέθοδο για ταχεία απεικόνιση του περικαρδιακού υγρού.

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή σε γενικευμένες ανασπάσεις-ST, πυρετό, στηθαγχικό άλγος, υψηλές τιμές καρδιακών ενζύμων, χαμηλή αρτηριακή πίεση ή δύσπνοια.

Σε ήπια συμπτώματα και ασθενή χωρίς επίδραση της γενικής κατάστασης, αναμονή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019