Κάκωση χόνδρου γόνατου (τραυματική)

ICD-10: Τ07.-P

Ορισμός

Τραυματική βλάβη του χόνδρου της αρθρικής επιφάνειας.

 

Αιτία

Συχνά αθλητική βία.

 

Συμπτώματα

Οίδημα, πόνος, αγκύλωση, ‘’κλείδωμα’’.

Επαναλαμβανόμενος πόνος στο γόνατο κατά τη διάρκεια και μετά από καταπόνηση.

Ο πόνος συχνά γίνεται αισθητός πάνω στους μηριαίους κόνδυλους.

Είναι κλασική η ύπαρξη ενός ‘’προβληματικού γόνατου΄΄, το οποίο δε βελτιώνεται ούτε με ξεκούραση ούτε με το χρόνο, τη φυσική άσκηση, τα ΜΣΑΦ κτλ.

 

Διαφορική διάγνωση

Κάκωση μηνίσκου, κάκωση χιαστού συνδέσμου, χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ίσως οιδηματώδης άρθρωση γόνατου, μερικές φορές ψηλαφητική ευαισθησία και οίδημα πάνω από τους μηριαίους κονδύλους.

 

Διερεύνηση

Σε ορθοπαιδικό, ΜΤ ή αρθροσκόπηση.

Η διερεύνηση χρειάζεται, όταν ένα γόνατο δεν επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση ύστερα από πρόγραμμα αποκατάστασης, που ακολουθεί κάποιον τραυματισμό.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε ορθοπαιδικό.

Διαγνωστικό ερώτημα σχετικά με μεταμόσχευση αυτογενούς χόνδρου.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019