Κάταγμα πλευρών

ICD-10: S22.3 P

Αιτία

Συνήθως μετά από τραυματισμό του θώρακα, κατά κανόνα σε ενήλικες.

Ασθενείς με οστεοπόρωση είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

 

Συμπτώματα

Tοπική ευαισθησία, πόνος σε βαθιά αναπνοή και ευαισθησία ακριβώς πάνω στην περιοχή του κατάγματος.

Ο πόνος αυξάνει συχνά τις ημέρες μετά από τον τραυματισμό.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ασθενής επηρεασμένος από τον πόνο, που προσέχει να αποφεύγει τις βαθιές αναπνοές ή το βήξιμο.

 

Διαφορική διάγνωση

Σύνδρομο Tietze, μεσοπλεύρια μυαλγία.

 

Διερεύνηση

Ερώτηση για τυχόν δύσπνοια και προσβολές βήχα.

Επισκόπηση του θώρακα στην αναπνοή.

Επίκρουση στα πνευμονικά πεδία.

 

Ψηλαφήστε προσεκτικά τις πλευρές.

Προσεκτική συμπίεση του θώρακα με τα χέρια.

Ακρόαση καρδιάς/ πνευμόνων.

 

Πρέπει να γίνεται ψηλάφηση κοιλίας.

Σε υποψία πολλαπλού κατάγματος πλευρών ή σε ασθενή με επίδραση της γενικής του κατάστασης διενεργείται ακτινογραφία πνευμόνων με διαγνωστικό ερώτημα σχετικά με κατάγματα ή πνευμο-/ αιμοθώρακα.

 

Θεραπεία

Σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις αρκούν τα αναλγητικά.

Πόνοι για 3-6 εβδομάδες.

Καμία περίδεση.

Σε υποψία βαλβιδικού πνευμοθώρακα ή σε ασταθή θώρακα, δηλαδή σε πολύ επηρεασμένο ασθενή, θα πρέπει να παραπέμπεται επειγόντως σε χειρουργικό ΤΕΠ πριν από την ακτινογραφία (εξασφάλιση φλεβικής οδού και χορήγηση οξυγόνου).    

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ: Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

Παρακεταμόλη.

Παρακεταμόλη - κωδεῒνη.

Τραμαδόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019