Κάταγμα σκαφοειδούς

ICD-10: S62.4 P

Αιτία

Συνηθέστερα ισχυρή ραχιαία κάμψη της πηχεοκαρπικής σε πτώση μπροστά.

Συμβαίνει κυρίως σε παιδιά και νεαρά άτομα.

 

Συμπτώματα

Ευαισθησία στo κερκιδικό βοθρίο, ‘’την ανατομική ταμπακοθήκη‘’.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ευαισθησία στην πίεση στο κερκιδικό βοθρίο.

Επίσης ευαισθησία σε συμπίεση του 1ου μετακάρπιου κατά την επιμήκη διεύθυνσή του και σε εξαναγκασμό ραχιαίας και κερκιδικής κάμψης της πηχεοκαρπικής.

 

Διερεύνηση

Ακτινογραφία.

Μερικές φορές το κάταγμα δεν αποκαλύπτεται κατά την πρώτη ακτινογραφική εξέταση.

Ωστόσο, αν κατά την κλινική εξέταση υπάρχει υποψία κατάγματος, εφαρμόζεται στη ραχιαία επιφάνεια της κερκίδας ένας γυψονάρθηκας, που εκτείνεται μέχρι τον αντίχειρα.

Νέα ακτινογραφική εξέταση ή ΜΤ διενεργείται μετά από 10-15 ημέρες.

 

Θεραπεία

Συχνά χρειάζεται τοποθέτηση κυκλικού γύψου ψηλά για 2 μήνες, στη συνέχεια γύψος χαμηλά (κάτω από τον αγκώνα) για 1 μήνα.

Έλεγχος με ακτινογραφία μετά από 6 εβδομάδες στην αλλαγή του γύψου.

Αν υπάρχει αμφιβολία, όσο αφορά την αντιμετώπιση με γύψο, παραπομπή σε ορθοπαιδικό.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019