Περιτενοντίτιδα κριγμώδης, Τενοντοελυτρίτιδα κριγμώδης

ICD-10: M70.0

Ορισμός

Φλεγμονή/ κατακρήμνιση των ινών του τενόντιου ελύτρου, συχνότερα στον εκτείνοντα του αντιβραχίου ή τον Αχίλλειο τένοντα.

 

Αιτία

Συχνά μετά από ασυνήθιστες και συχνές κινήσεις, π.χ. σε χρήση τσουγκράνας ή τζόκινγκ.

 

Συμπτώματα

Πηχεοκαρπική:

Πόνος σε ραχιαία κάμψη, ίσως ακόμη και σε κερκιδική απόκλιση.

 

Αχίλλειος τένοντας:

Πόνος σε καταπόνηση και/ή σε ραχιαία έκταση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ήχος κριγμού, ο οποίος και ακούγεται και ψηλαφάται.

Αίσθηση ‘’υγρού χιονιού’’.

Πόνος σε έκταση του τένοντα, που έχει προσβληθεί.

 

Θεραπεία

Αυτοθεραπευόμενη.

Η πιο γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία είναι η ενδοφλέβια ένεση 15.000 ΔΜ ηπαρίνης/ ημέρα για 3-4 ημέρες.

Εναλλακτικά μπορούν να χορηγηθούν ΜΣΑΦ σε μορφή γέλης ή δισκία.

     

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιπηκτικά: Ηπαρίνη.

 

ΜΣΑΦ:

Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη | Δικλοφαινάκη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019