Ίλιγγος – Ωτικός ζωστήρας, Σύνδρομο Ramsay Hunt

ICD-10: Β02

Βλέπε επίσης και το υποκεφάλαιο Έρπητας ζωστήρας στο κεφάλαιο δερματολογικά νοσήματα και πάρεση Bell, περιφερική πάρεση προσωπικού στο παρόν κεφάλαιο.

 

Αιτίες

Λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα με συμμετοχή του αυτιού.

 

Συμπτώματα

Η λοίμωξη μπορεί να συνοδεύεται από περιφερική πάρεση του προσωπικού και να προκαλέσει μείωση ακοής/ εμβοές και ίλιγγο.

 

Αντικειμενική εξέταση/ Διερεύνηση

Δημιουργία φυσαλίδων, ελέγξτε κυρίως τον ακουστικό πόρο.

Ίσως περιφερική πάρεση προσωπικού, νευροαισθητηριακή μείωση ακοής, νυσταγμός, θετική δοκιμασία απότομης στροφής του κεφαλιού και μείωση/ απουσία θερμικής αντίδρασης.

 

Θεραπεία

Η αντιική θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 72 ώρες.

Συστήνεται η παραπομπή του ασθενή με ερώτηση για αρχικά ενδοφλέβια θεραπεία

(σε ίλιγγο/ μείωση ακοής), κίνδυνος για μόνιμες βλάβες.

 

Συχνά η θεραπεία συνδυάζεται με υψηλές δόσεις στεροειδών.      

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιικά σκευάσματα.

Ακικλοβίρη.

Βαλακικλοβίρη.

 

Στεροειδή

Πρεδνιζολόνη.

 

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019