Απώλεια συνείδησης, Κώμα

ICD-10: R40

Αιτίες

Να θυμάστε το ‘’MIDAS’’

(= Meningit, Intox [τοξίκωση], Diabetes, Andningsinsufficiens [αναπνευστική ανεπάρκεια], Stroke).

 

Επίσης:

Υπαραχνοειδής-, επισκληρίδια- ή υποσκληρίδια αιμορραγία, κάκωση κρανίου, επιληπτική κατάσταση [status epilepticus], κώμα μετά από επιληπτική κρίση, εγκεφαλικό απόστημα, όγκος εγκεφάλου, κώμα από μυξοίδημα, υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαιμία, υπονατριαιμία, ηπατική ανεπάρκεια, αρρυθμία, εισρόφηση, υπεραερισμός, δηλητηρίαση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Σημεία τραυματισμού κρανίου;

Σημεία τσιμπήματος;

Δάγκωμα γλώσσας;

Νευρολογική κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης αυχενικής δυσκαμψίας, των σφύξεων, της ΑΠ, των αντιδράσεων των κορών.

 

Διερεύνηση

Σφύξεις, αρτηριακή πίεση, ΗΚΓ. Hb, λευκοκύτταρα, γλυκόζη-πλ, Na-ορ, Κ-ορ, Ca-ορ, κρεατινίνη-ορ, T4/TSH, αέρια αίματος, κετόνες-ούρ, ίσως ΟΝΠ, ίσως ΑΤ-εγκεφάλου.

 

Θεραπεία

Απελευθέρωση αεραγωγών, θέση ανάνηψης, εξασφάλιση φλεβικής οδού, χορήγηση οξυγόνου.

Θεραπεία των ειδικών αιτίων της απώλειας συνείδησης.

 

Σε κώμα από άγνωστη αιτία εξετάζεται πάντα το ενδεχόμενο ύπαρξης υπογλυκαιμίας.

Να είστε προετοιμασμένοι για χορήγηση γλυκόζης (30-50 mL ενδοφλέβια διαλύματος γλυκόζης 30%), διαφορετικά γλυκαγόνη (1 mg υποδόρια ή ενδομυϊκά).

 

Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων στο 210 77 93 777

(στη Σουηδία υπάρχει επιπλέον διαθέσιμη γραμμή μόνο για επαγγελματίες υγείας).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019