Διάσειση εγκεφάλου

ICD-10: S06

Βλέπε και το υποκεφάλαιο ‘’Διάσειση εγκεφάλου και αθλητισμός’’ στο κεφάλαιο της Αθλητιατρικής.

 

Ορισμός

Απώλεια συνείδησης σύντομης διάρκειας και/ή κενό μνήμης αμέσως μετά από κάκωση κρανίου.

 

Συμπτώματα

Απώλεια του μυϊκού τόνου σε κάκωση, που κατά κανόνα ακολουθείται από σύντομη απώλεια της συνείδησης.

Μετά από την αφύπνιση μπορεί να προκύψουν γενικά συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, σύγχυση και αμνησία.

 

Συμπτώματα κινητικών ελλειμμάτων δε συμπεριλαμβάνονται στην εικόνα και συνεπάγονται πάντα επιπλέον διερεύνηση με ΑΤ.

Αν μετά από την κάκωση εκδηλωθεί επιληπτική κρίση, ενέχεται αυξημένος κίνδυνος ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

 

Αντικειμενική εξέταση

Επίδραση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συχνά παραμένουσα κόπωση, κεφαλαλγία, δυσχέρειες συγκέντρωσης τις αμέσως επόμενες ημέρες

(σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιες, βλέπε το υποκεφάλαιο Κεφαλαλγία, μετατραυματική κεφαλαλγία).

 

Διαφορική διάγνωση

Επισκληρίδιο αιμάτωμα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα κρανίου.

 

Διερεύνηση

Νευρολογική εκτίμηση, συμπεριλαμβανομένων των κρανιακών νεύρων και του Grasse.

Παρακολουθείστε την εγρήγορση, την ΑΠ, τις σφύξεις, τις αντιδράσεις των κορών των οφθαλμών.

Αποκλείστε βλάβη της σπονδυλικής στήλης (αμφιβολία συνεπάγεται κολάρο αυχένα στο νοσοκομείο), όπως και κάταγμα κρανίου.

 

Σε τραυματισμό κεφαλιού χωρίς απώλεια συνείδησης και χωρίς επίδραση του ασθενή κατά το χρόνο της εξέτασης δίνεται η άδεια να επιστρέψει σπίτι του με οδηγίες (οπωσδήποτε και γραπτώς).

Χρειάζεται να υπάρχει κάποιο κοντινό στον ασθενή άτομο, διαθέσιμο για επίβλεψή του, ώστε ο ασθενής να ξαναεπιστρέψει στο ΤΕΠ σε μεταβολή της συμπτωματολογίας, π.χ. αυξανόμενο πονοκέφαλο, ναυτία, εμετό, νωθρότητα, μεταβολές προσωπικότητας, επιληπτικούς σπασμούς, μεταβολές των σφύξεων, διαταραχές όρασης ή νευρολογικά ελλείμματα.

 

Επηρεασμένος ασθενής ή ιστορικό απώλειας συνείδησης αποτελεί αρμοδιότητα νοσοκομείου για παρακολούθηση και/ή ΑΤ.

 

Έγκαιρη εκτίμηση με ΑΤ (σε ασθενή ηλικίας > 6 ετών) μετά από τραυματισμό και επάνοδο στο σπίτι του.

Όταν τα ευρήματα αποβαίνουν φυσιολογικά, έχει διαπιστωθεί ότι είναι το ίδιο ασφαλής, όσο με εκείνη μέσα στο νοσοκομείο μετά από εισαγωγή του ασθενή.

Σε μη επηρεασμένο παιδί χωρίς αμνησία, φυσιολογικά ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση και σύντομη απώλεια συνείδησης ο κίνδυνος επιπλοκών είναι χαμηλός.

 

Σκεφτείτε τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας σε αντιπηκτική αγωγή ή κατάχρηση αλκοόλ.

Σε επίδραση λόγω αλκοόλ είναι πιο δυσχερής η αντικειμενική εξέταση.

Οπωσδήποτε γίνεται εισαγωγή και να ακολουθεί παρακολούθηση του ασθενή.

Επίσης υπάρχει αυξημένη ένδειξη ΑΤ σε πολυτραυματία ή επιληπτική κρίση σε σχέση με διάσειση.

 

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με τιμή Hb-ορ. 100, που μπορεί να υποδηλώνει εγκεφαλική κάκωση.

Ίσως είναι χρήσιμη ως μελλοντική συμπληρωματική εξέταση στην κλινική εκτίμηση και την ΑΤ.

 

Επίβλεψη σημαίνει συνεχής (κάθε 15 λεπτά) έλεγχος του σφυγμού, της ΑΠ και του βαθμού εγρήγορσης, κάτι το οποίο γίνεται ακόμη και κατά τη διάρκεια ή κατά την αναμονή του ασθενοφόρου/της διακομιδής.

 

Θεραπεία

Στο οξύ στάδιο ελεύθεροι αεραγωγοί, απλή νευρολογική εκτίμηση, υποψία κατάγματος;

 

Ασθενής μεγαλύτερος των 6 ετών χωρίς συμπτώματα συναγερμού και στον οποίο έχει γίνει ΑΤ με φυσιολογικά ευρήματα, κατά κανόνα στέλνεται σπίτι του σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά από τη διερεύνηση ίσως αναλγητικά, αλλά όχι ΑΣΟ ούτε κάποιο ΜΣΑΦ με τη σκέψη στον κίνδυνο αιμορραγίας.

 

Αρχικά ξεκούραση, μετά σημαντική η κινητοποίηση.

Αποφυγή τις επόμενες ημέρες-εβδομάδα της φυσικής δραστηριότητας/ της άθλησης, του αλκοόλ και των δραστηριοτήτων, που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. εργασία σε υπολογιστή.

      

Φαρμακευτική αγωγή

 

Παρακεταμόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019