Κεφαλαλγία – Αυχενική

ICD-10: Μ53

Βλέπε το υποκεφάλαιο Αυχεναλγία, Αυχενοβραχιαλγία και Μυαλγία αυχένα στο κεφάλαιο των Μυοσκελετικών νοσημάτων.

 

Αιτίες

Κεφαλαλγία, που ορίζεται γενικά ως εκλυόμενη από τον αυχένα, π.χ. σπονδύλωση, αυχενική στένωση ή μυϊκός πόνος με αντανάκλαση, που εξαρτάται από μεταξύ άλλων λανθασμένες στάσεις εργασίες, αλλά επίσης και από διάφορες μορφές στρες.

Το στρες όρασης εξαιτίας αλλαγής γυαλιών ή πρόσφατης ανάγκης χρήσης γυαλιών μπορούν να προκαλέσουν μυϊκή τάση στον αυχένα.

Η αυχενική κεφαλαλγία θεωρείται ως μία υποκατηγορία κεφαλαλγίας τάσης.

Εκδηλώνεται στο 30-70% των ασθενών με κάκωση whiplash.

 

Συμπτώματα

Πόνοι στον αυχένα, το τριχωτό του κεφαλιού, την οφθαλμική-, κροταφική-, μετωπιαία περιοχή.

Συχνά μπορεί να προκληθεί από τις κινήσεις του αυχένα στις εξωτερικές θέσεις.

Προκαλεί συχνά συμπτώματα από την όραση, την ακοή, αλλά αποτελεί επίσης και συνηθισμένη αιτία ιλίγγου, μερικές φορές αστραποβόλημα.

 

Θεραπεία

Αλλαγές του τρόπου ζωής, φυσιοθεραπεία, αναλγητικά, ΜΣΑΦ.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019