Κεφαλαλγία – Νεοεμφανιζόμενη αδιάκοπη ημερήσια

ICD-10: G44

Ορισμός

Εντυπωσιακά ταχεία έναρξη των συμπτωμάτων, όπως στη χρόνια κεφαλαλγία τάσης, εξέλιξη, που γίνεται χρόνια σε τρία 24ωρα μετά από το πρώτο σύμπτωμα. Μερικές φορές ο ασθενής θυμάται ακριβώς το χρονικό σημείο έναρξης της κεφαλαλγίας. Αποτελεί ασυνήθιστη μορφή κεφαλαλγίας.

 

Αιτία

Άγνωστη.

Ανοσολογικός μηχανισμός;

Μερικές φορές ξεκινάει μετά από κλινική εικόνα παρόμοια με της γρίπης.

 

Συμπτώματα

Όπως σε χρόνια κεφαλαλγία τάσης, σε μία μεγάλη πλειοψηφία εξελίσσεται με υποχώρηση μέσα σε δύο χρόνια.

Γενικά χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανθεκτικότητα στη θεραπεία.

 

Διαφορική διάγνωση

Κεφαλαλγία, που οφείλεται σε ιό.

Η ενδοκράνια πίεση είναι υψηλή ή χαμηλή (χαρακτηρίζεται από τυπική ξαφνική αυτόματη έναρξη ενδοκράνιας υπότασης και στη συνέχεια επιδείνωση της έντασης με όλο και χειρότερα συμπτώματα στην όρθια στάση).

 

Διερεύνηση

Διαμέσου νευρολόγου, ΑΤ-εγκεφάλου.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019