Κεφαλαλγία – Προειδοποιητική

ICD-10: G44

Βλέπε επίσης και το υποκεφάλαιο ‘’Πρωτοπαθής κεφαλαλγία φθινοπώρου, Πρωτοπαθής κεφαλαλγία,  που εκλύεται στην προσπάθεια, Πρωτοπαθής κεφαλαλγία σε σχέση με σεξουαλική δραστηριότητα’’ και της Υπαραχνοειδούς αιμορραγίας στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Πολύ γρήγορη έναρξη έντονης κεφαλαλγίας με μέγιστη ένταση μέσα σε 1 λεπτό.

 

Αιτίες

Πριν από την αναζήτησή τους, πρέπει να αποκλειστεί η υπαραχνοειδής αιμορραγία.

 

Η πρωτοπαθής προειδοποιητική κεφαλαλγία αποτελεί διάγνωση αποκλεισμού (σε μικρό αριθμό ασθενών), στην οποία θα πρέπει να αποκλειστούν οι παρακάτω αιτίες:

Η πιο συνηθισμένη αιτία της δευτεροπαθούς προειδοποιητικής κεφαλαλγίας είναι ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος με υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Άλλες αιτίες προειδοποιητικής κεφαλαλγίας είναι η φλοιώδης υπαραχνοειδής αιμορραγία (λόγω αγγειίτιδας, το απόστημα, το σηραγγώδες αγγείωμα, το σύνδρομο αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης, θρόμβωση φλεβώδους κόλπου κ.ά.), οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (στο οποίο η κεφαλαλγία μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα), μη-ραγέν αρτηριακό ανεύρυσμα, εγκεφαλικό έμφρακτο, ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα, θρόμβωση φλεβώδους κόλπου (προοδευτική κεφαλαλγία, επίδραση στο επίπεδο συνείδησης, εστιακά συμπτώματα, αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση), διαχωρισμός καρωτίδας/-σπονδυλικής (πόνος στον τράχηλο και/ή τον αυχένα, αυτόματος ή μετά από κάκωση, μονόπλευρη κεφαλαλγία, μερικές φορές με σύνδρομο Horner, φύσημα, εμβοές, ίσως ΠΙΕ ή ΑΕΕ), οξεία υπερτασική κρίση, μηνιγγίτιδα, όγκος, χρόνιο/ οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα, πρωτοπαθής κεφαλαλγία, που εκλύεται σε προσπάθεια/ βήχα, πρωτοπαθής κεφαλαλγία σχετική με σεξουαλική δραστηριότητα, αυτόματη ενδοκράνια υπόταση, οξύς αποφρακτικός υδροκέφαλος (οξείες προσβολές κεφαλαλγίας, θολή όραση στη διάρκεια των προσβολών), κ.ά.

 

Η αιτία του συνδρόμου αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης στα εγκεφαλικά αρτηριακά αγγεία συχνότερα είναι άγνωστη.

Αυξημένη απάντηση σε κατεχολαμίνες στο κυκλοφορικό;

Μερικές φορές προκαλείται από λήψη/ τοξίκωση συμπαθητικομιμητικών (όπως π.χ. από ρινικές σταγόνες, ναρκωτικά, που προκαλούν συμπαθητικοτονία, όπως η αμφεταμίνη, η έκσταση, η κοκαῒνη κ.ά.), οι τριπτάνες, σκευάσματα εργοταμίνης, σκευάσματα-SSRI κ.ά.

Μερικές φορές προκαλείται από φαιοχρωμοκύτωμα, προεκλαμψία, μετά από τοκετό (συχνότερα κατά την πρώτη εβδομάδα).

 

Συμπτώματα

Ταχεία έναρξη σοβαρής κεφαλαλγίας ‘’σαν μία έκρηξη’’.

Αποκορύφωση < 1 λεπτού, διάρκεια 1 ώρα – 10 ημέρες.

Συχνά ινιακή κεφαλαλγία, μερικές φορές ναυτία.

 

Σε σύνδρομο αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης ο μέγιστος πόνος εκδηλώνεται μέσα σε 1 λεπτό με διάρκεια 1-3 ώρες, ορισμένες φορές αξιοσημείωτα περισσότερο.

Οι κρίσεις κεφαλαλγίας μπορεί να επιστρέφουν καθημερινά για διάστημα 1-4 εβδομάδων.

 

Ορισμένα νευρολογικά συμπτώματα (συμπτώματα ελλείμματος ή επιληπτική-κρίση) εξαρτώνται από ταυτόχρονο ΑΕΕ, ΠΙΕ, υπαραχνοειδή αιμορραγία, ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα και άλλα ενδοεγκεφαλικά συμβάματα σε σχέση με την αγγειοσύπαση.

 

Πολλοί ασθενείς αναρρώνουν πλήρως μετά από σύνδρομο αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης.

Μειωμένη λειτουργικότητα μπορεί να παραμείνει, όταν ο ασθενής έχει προσβληθεί από ΑΕΕ, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα κτλ.

 

Διαφορική διάγνωση

Βλέπε τη δευτεροπαθή προειδοποιητική κεφαλαλγία στις Αιτίες, παραπάνω.

 

Διερεύνηση

Παραπομπή!

Νευρολογικά ελλείμματα; Ακρόαση καρδιάς, ΑΠ, ΤΚΕ, CRP, μυοκαρδιακά ένζυμα, ΗΚΓ, ιστορικό μεταξύ άλλων σχετικά με προηγούμενες ασθένειες και τον εκλυτικό τους παράγοντα.

Αν ο ασθενής αναζητά επειγόντως ιατρική βοήθεια στο πρώτο επεισόδιο, πρέπει να αποκλειστεί κυρίως η υπαραχνοειδής αιμορραγία (βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο) κατά πρώτο λόγο με ΑΤ-εγκεφάλου, ίσως ΟΝΠ, ΤΚΕ και CRP, για να αποκλειστεί η εγκεφαλική αγγειίτιδα.

 

Η διάγνωση του συνδρόμου αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης μπαίνει με αγγειογραφία, στην οποία διαπιστώνεται τυπική τμηματική αγγειακή σύσπαση.

Συχνά ανιχνεύονται έμφρακτα/ αιμορραγίες.

 

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν υποστεί περισσότερα επεισόδια κεφαλαλγίας, που εκλύονται σε βήχα/ προσπάθεια στην κένωση, επεισόδια ημικρανίας σε προσπάθεια ή σχετιζόμενα με σεξουαλική δραστηριότητα, στην οποία οι προσβολές κεφαλαλγίας θεωρείται ότι εκλύονται στην προσπάθεια.

 

Θεραπεία

Σε σύνδρομο αναστρέψιμης εγκεφαλικής αγγειοσύσπασης συχνότερα δεν είναι διαθέσιμη καμία αποτελεσματική θεραπεία. Μπορείτε να δοκιμάσετε τους ανταγωνιστές ασβεστίου.

Αφού έχουν αποκλειστεί κακοήθεις βλάβες, μπορεί να γίνει δοκιμή της δικλοφαινάκης προληπτικά.

Σε ελλιπή αποτελεσματικότητα χορηγείται δοκιμαστικά ινδομεθακίνη (στη Σουηδία χρειάζεται ειδική άδεια συνταγογράφησης).

           

Φαρμακευτική αγωγή

 

Δικλοφαινάκη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019