Κεφαλαλγία – Συνεχής ημικρανία, Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

ICD-10: G43

Αιτία

Άγνωστη.

 

Συμπτώματα

Μονόπλευρος πόνος μέτριας ως σοβαρής έντασης μετωπιαία ή μετωποϊνιακά.

Αρχικά ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί κατά επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε συνεχή πόνο διάρκειας μηνών (σύμφωνα με τον ορισμό διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών).

 

Συγχρόνως ένα ή πολλά από τα συμπτώματα (στην ίδια πλευρά, όπως ο πόνος):

Περικεράτια ένεση/ αυξημένη δακρύρροια, ρινική συμφόρηση και οίδημα βλεφάρων με ή χωρίς ομόπλευρη βλεφαρόπτωση.

 

Θεραπεία

Με την ινδομεθακίνη ο ασθενής γίνεται ασυμπτωματικός, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με άλλα ΜΣΑΦ.

Η συγκεκριμένη θετική δράση της ινδομεθακίνης είναι απαραίτητη για τη διάγνωση.

Σκεφτείτε τον κίνδυνο αιμορραγίας έλκους και εξετάστε συγχρόνως την αναγκαιότητα χορήγησης ομεπραζόλης.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Δικλοφαινάκη.

Ινδομεθακίνη.

Ομεπραζόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019