Μπορέλια – 2παθές & 3παθές στάδιο. Περιφερική πάρεση προσωπικού

ICD-10: G51

Συχνά οφείλεται σε λοίμωξη από μπορέλια.

Βλέπε το υποκεφάλαιο πάρεση Bell στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019