Μπορέλια – 2παθές & 3παθές στάδιο. Καρδίτιδα, Καρδίτιδα από μπορέλια

ICD-10: A9 ή I32

Αιτία

Λοίμωξη από μπορέλια.

 

Συμπτώματα

Μπορούν να εκδηλωθούν τόσο συγχρόνως, όσο και πολλούς μήνες μετά από μεταναστευτικό ερύθημα ή νευρομπορελίωση.

Σπάνια επιπλοκή.

Αποκλεισμός-AV, περιμυοκαρδίτιδα.

 

Διερεύνηση

Καρδιολογική διερεύνηση διαμέσου καρδιολόγου.

Πρέπει να αποκλειστούν άλλες αιτίες.

Θετικό αποτέλεσμα ορολογικού ελέγχου.

 

Θεραπεία

Σε συνεργασία με καρδιολόγο και λοιμωξιολόγο.

Δοξυκυκλίνη 100 mg 1x2 για 14 ημέρες, εναλλακτικά κεφτριαξόνη, ενδοφλέβια.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019