Βλεφαρικές παθήσεις – Βλεφαρόπτωση

ICD-10: H02

Ορισμός

Αδυναμία ανύψωσης του άνω βλεφάρου.

 

Αιτιολογία

Συνήθως πρόκειται για ηλικιακή εκφύλιση (γήρανση) σε ιστούς και συνδέσμους.

Όταν οφείλεται σε οφθαλμοκινητική παράλυση, συνοδεύεται από διπλωπία και διεσταλμένη κόρη.

 

Η μυασθένεια Gravis στις μισές των περιπτώσεων ξεκινάει με οφθαλμικά συμπτώματα, όπως πτώση και διπλωπία, και σε αυτές τις περιπτώσεις η συμπτωματολογία γίνεται πιο έντονη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 

Η μπορελίωση νόσος του Lyme) μπορεί να ξεκινήσει με βλεφαρόπτωση.

 

Σύνδρομο Horner

Με βλεφαρόπτωση, μύση, ενόφθαλμο, αγγειοδιαστολή του δέρματος τοπικά, όπως και ανιδρωσία.

(Αποτελεί περίπτωση, που πρέπει να διερευνηθεί. Αιτία: Κεντρική ή περιφερική; Αντικειμενική εξέταση μετά από χειρουργική θυρεοειδούς, κεφαλαλγία Horton, όγκος, ΑΕΕ.)

 

Θεραπεία

Πολλές φορές η βλεφαρόπτωση υποχωρεί αυτόματα, διαφορετικά η μόνη λύση είναι η χειρουργική διόρθωση.

Στους ασθενείς με βλεφαρόπτωση πρέπει να γίνεται διερεύνηση, όσο αφορά τα πιθανά πρωταρχικά αίτια, και, αν η βλεφαρόπτωση δεν υποχωρεί σε διάστημα μερικών μηνών, απαιτείται παραπομπή του ασθενή σε οφθαλμολογική κλινική με ερωτηματικό όσο αφορά την αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης.

Η πρόγνωση είναι αρκετά καλή, αν υπάρχει ικανοποιητική λειτουργία του ανελκτήρα μυός του βλεφάρου.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019