Διπλωπία

ICD-10: H53.2

Ορισμός

Διόφθαλμη διπλωπία:

Διπλωπία, που παρουσιάζεται αποκλειστικά σε όραση και με τους δύο οφθαλμούς.

 

Μονόφθαλμη διπλωπία:

Διπλωπία, που παραμένει ακόμη και σε όραση με τον ένα μόνο οφθαλμό.

 

Αιτιολογία

Διόφθαλμη διπλωπία:

Πάρεση των οφθαλμικών μυών ή άλλη διαταραχή του κινητικού συστήματος των οφθαλμών, συνήθης σε κόπωση.

Επίσης σε γενικευμένη αγγειοπάθεια λόγω διαβήτη και/ή υπέρτασης.

Όταν συνήθως υπάρχει διαταραχή της κυκλοφορίας σε ένα αγγείο του αίματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αιμάτωση κάποιου νεύρου οφθαλμικού μυός, συχνότερα το αποτέλεσμα είναι πάρεση του απαγωγού νεύρου.

 

Γενικά η διπλωπία αποτελεί σύμπτωμα, που συναντάται σε υπερθυρεοειδισμό/νόσο του Graves, μυασθένεια (διαλείποντα συμπτώματα), αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης λόγω σοβαρής υπέρτασης, όγκο του εγκεφάλου ή ΑΕΕ (υπάρχει οίδημα οπτικής θηλής;), όπως επίσης και σε εξεργασίες του οφθαλμικού κόγχου.

 

Μονόφθαλμη διπλωπία:

Διαταραχή της διαθλαστικής ικανότητας του οφθαλμού (καταρράκτης, κερατόκωνος, αστιγματισμός, παρεκτόπιση φακών) ή νόσος της ωχράς κηλίδας.

 

Συμπτώματα

Η διόφθαλμη διπλωπία συχνότερα σχετίζεται με πάρεση του απαγωγού, που συνεπάγεται αδυναμία απαγωγής του προσβλημένου οφθαλμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η βλάβη είναι ήπια, υπάρχει διπλωπία κατά τη στροφή του οφθαλμού προς την πλευρά της βλάβης.

 

Σε πιο σοβαρές βλάβες η διπλωπία είναι παρούσα σε όλες τις κινήσεις του βλέμματος εκτός από την κίνηση προς την υγιή πλευρά και μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ο οφθαλμός, που έχει προσβληθεί, παρουσιάζει εσωτροπία.

Αυτές οι περιπτώσεις κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από ταχεία έναρξη συμπτωμάτων χωρίς καμία επιδείνωση στη συνέχεια.

 

Το αίσθημα τάσης ή αντί αυτού το άλγος οφθαλμών, όταν ο ασθενής κοιτάζει μακριά στο οπτικό του πεδίο, σχετίζεται με υπερθυρεοειδισμό/ νόσο του Graves.

 

Διερεύνηση

Διευκρινίστε, αν η διπλωπία είναι διόφθαλμη, δηλαδή αν παρουσιάζεται αποκλειστικά κατά την όραση και με τους δύο οφθαλμούς και επομένως εξαφανίζεται, όταν ο ένας από τους δύο οφθαλμούς (αδιάφορο ποιος) καλύπτεται.

Σε μία τέτοια περίπτωση υπάρχει διαταραχή στο κινητικό σύστημα των οφθαλμών, π.χ. πάρεση οφθαλμικού μυός. Νευρολογική αντικειμενική εξέταση.

 

Εργαστηριακές εξετάσεις:

ΑΠ, γλυκόζη-πλάσματος, ελεύθερη Τ4/TSH-ορού.

Οίδημα οπτικής θηλής;

Αν κριθεί απαραίτητο, να γίνει ΑΤ εγκεφάλου.

 

Η μονόπλευρη διπλωπία συμβαίνει κατά την όραση και με τους δύο οφθαλμούς ή με τον προσβλημένο οφθαλμό και εξαφανίζεται, μόνο όταν καλύπτεται ο οφθαλμός, που έχει προσβληθεί.

Πείτε στον ασθενή να ακολουθήσει με το βλέμμα του την κίνηση του δακτύλου σας, καθώς σχεδιάζετε στον αέρα ένα κεφαλαίο Η, ώστε να επιτευχθούν οι ακραίες θέσεις βλέμματος.

 

Θεραπεία

Σε μονόπλευρη διπλωπία να γίνεται παραπομπή σε οφθαλμίατρο.

Δηλώστε στο παραπεμπτικό πώς περιγράφει ο ασθενής τη διπλωπία του, τη διάρκεια των συμπτωμάτων και αν η έναρξη των συμπτωμάτων ήταν βραδεία, ταχεία ή πάρα πολύ αιφνίδια.

 

Διόφθαλμη διπλωπία:

Σε πάρεση του απαγωγού μπορεί κανείς να περιμένει.

Είναι αναμενόμενη η αυτόματη υποχώρηση του συμπτώματος.

Αν μέσα σε 1-2 μήνες δεν υπάρχει βελτίωση ή αν υπάρχει επιδείνωση, πρέπει να παραπέμψετε τον ασθενή σε οφθαλμίατρο.

Για να αποφύγετε την έντονη δυσφορία, που προκαλεί η διπλωπία, μπορείτε να καλύψετε τον ένα οφθαλμό.

 

Σε διπλωπία ή κάλυψη του ενός οφθαλμού, απαγορεύεται η οδήγηση!

 

Σε διπλωπία, που συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα, όπως ίλιγγος, οίδημα οπτικής θηλής ή νευρολογικά ελλείμματα, απαιτείται ταχεία παραπομπή σε οφθαλμίατρο ή νευρολόγο.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019