Ερυθρός οφθαλμός – Οξύ γλαύκωμα

ICD-10: H40

Συμπτώματα

Ισχυρό άλγος μέσα στον ένα μόνο οφθαλμό και γύρω απ’ αυτόν με ταχεία έναρξη.

Κεφαλαλγία, κατά κανόνα συνοδός ναυτία και εμετοί, ελάττωση και θόλωση της όρασης και συχνότερα φαινόμενο έγχρωμης άλω γύρω από φωτεινές πηγές.

 

Πρόδρομο σύμπτωμα αποτελεί η όραση δαχτυλιδιών γύρω από τις φωτεινές πηγές.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ερυθρός, επώδυνος οφθαλμός, περικεράτια ένεση με διευρυσμένα, ελικοειδή αγγεία του επιπεφυκότα, μερικές φορές κόρη, που δεν αντιδρά στο φως, μείωση όρασης.

Η ενδοφθάλμια πίεση είναι τόσο υψηλή, ώστε κάποιος με σχετικά μικρή εμπειρία μπορεί εύκολα κατά την ψηλάφηση να αισθανθεί τη διαφορά στο βαθμό σκληρότητας των οφθαλμών.

Αν γίνει τονομέτρηση, διαπιστώνεται συνήθως ιδιαίτερα υψηλή πίεση μέχρι 50 mmHg ή μεγαλύτερη.

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική.

Ποτέ μην ενσταλάξετε μυδριατικές ουσίες σε υποψία οξέος γλαυκώματος!

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019