Ξαφνική απώλεια όρασης – Αιμορραγία υαλοειδούς σώματος

ICD-10: H43

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο Αποκόλληση υαλοειδούς κάτω από την επικεφαλίδα Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση.

 

Αιτιολογία

Συνηθέστερα λόγω αιμορραγίας από νεοαγγείωση σε πολλαπλασιαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Επίσης λόγω κάκωσης και αντίστοιχα εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

 

Συμπτώματα

Απώλεια όρασης με αρκετά ταχεία έναρξη.

Συχνά, αλλά όχι πάντα έχει προηγηθεί η εμφάνιση διάχυτων σκούρων κηλίδων (μαύρες τελείες) στο οπτικό πεδίο και φωτοψίες κυρίως σε οφθαλμικές κινήσεις.

 

Αντικειμενική εξέταση

Κατά την εξέταση με οπίσθιο φωτισμό διαπιστώνεται ελάττωση ή πλήρης κατάργηση του ερυθρού αντανακλαστικού του φωτός.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική.

 

Μόλις η αιμορραγία έχει απορροφηθεί, γίνεται βυθοσκόπηση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, αντιμετωπίζεται η αμφιβληστροειδοπάθεια.

Μερικές φορές πραγματοποιείται εξέταση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού με απευθείας υπερηχογραφικό έλεγχο.

 

Σε πολύ έντονη αιμορραγία, η οποία δεν υποχωρεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί να μελετηθεί το ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης της αιμορραγίας.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019