Ξαφνική απώλεια όρασης – Κροταφική αρτηρίτιδα

ICD-10: M31

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο: Κροταφική αρτηρίτιδα στο κεφάλαιο των νόσων του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και τη θεραπεία με Κορτικοστεροειδή στο κεφάλαιο των νόσων των ενδοκρινών αδένων.

 

Αιτιολογία

Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς με επακόλουθη ισχαιμία.

 

Συμπτώματα

Πάρα πολύ ξαφνική έναρξη με μονόπλευρη απώλεια όρασης/θόλωση όρασης.

Συχνά αίσθημα κακουχίας, χαμηλή πυρετική κίνηση, ευαισθησία πάνω από τους μυς της μάσησης και την κορυφή του κεφαλιού, κεφαλαλγία.

 

Αντικειμενική εξέταση

Η οφθαλμοσκόπηση αποκαλύπτει αποχρωματισμό του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, μερικές φορές με μία διαυγή ερυθρή κηλίδα κεντρικά στην ωχρή κηλίδα.

Η ευαισθησία της κροταφικής αρτηρίας κατά την ψηλάφησή της αποτελεί συνηθισμένο εύρημα.

Η ΤΚΕ κατά κανόνα ανευρίσκεται πολύ υψηλή.

 

Διαφορική διάγνωση

Κεφαλαλγία τάσης.

 

Θεραπεία

Απαιτείται πολύ μεγάλη βιασύνη, όσο αφορά την έναρξη χορήγησης στεροειδών σε υψηλή δόση – 60 mg πρεδνιζολόνης από το στόμα με πολύ βραδεία ελεγχόμενη σταδιακή μείωση της δόσης.

Μπορεί να επακολουθήσει προσβολή και του άλλου οφθαλμού μέσα σε μερικές μόνο ώρες!

Γι’ αυτό η χορήγηση των στεροειδών πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την επάνοδο της ΤΚΕ σε φυσιολογικά επίπεδα.

Βιοψία κροταφικής αρτηρίας μέσα σε δύο ημέρες.

 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος παραπομπής σε οφθαλμολογική κλινική στο οξύ στάδιο.

 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τις βλάβες της όρασης και η πρόγνωση, όσο αφορά τις οπτικές λειτουργίες, είναι πτωχή.

Η θεραπεία πρέπει είτε να χορηγηθεί απευθείας από παθολογική κλινική είτε σε στενή συνεργασία με αυτήν και, αν έχει επηρεαστεί η γενική κατάσταση υγείας του ασθενή, απαιτείται επείγουσα παραπομπή.

 

Η παραπομπή σε οφθαλμίατρο για παρακολούθηση είναι χρήσιμη μετά την οξεία φάση, ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα τυχόν όψιμες επιπλοκές, εντοπισμένες στον οφθαλμό.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Στεροειδή: Πρεδνιζολόνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019