Ξαφνική απώλεια όρασης

Διερεύνηση

Είναι καθοριστικό για τη διάγνωση να διευκρινιστεί, αν έχει προσβληθεί ο ένας ή και οι δύο οφθαλμοί, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έχει συμβεί η απώλεια της όρασης, αν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα, όπως άλγος και/ή ερυθρός ή ωχρός οφθαλμός.

Μία ξαφνική εκδήλωση απώλειας όρασης κατά κανόνα συνεπάγεται αμέσως επικοινωνία με οφθαλμίατρο.

 

Σε αμφοτερόπλευρη απώλεια της όρασης δημιουργείται η υποψία συμμετοχής του ΚΝΣ (ΑΕΕ, αιμορραγία).

 

Σε ετερόπλευρη απώλεια της όρασης δημιουργείται η υποψία, η οποία σχετίζεται στενά με το χρονικό διάστημα:

 

* Σε ξαφνική έναρξη επιδείνωση της όρασης μπαίνει η υποψία αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, αιμορραγίας υαλοειδούς σώματος, οπτικής νευρίτιδας, φλεβικής θρόμβωσης ή αρτηριακής απόφραξης (παροδική αμαύρωση, ΠΙΕ / ΑΕΕ, απόφραξη κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς/απόφραξη κλάδου της αρτηρίας). Υγρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

 

* Σε σταδιακή (σε διάρκεια μηνών) επιδεινούμενη μείωση της όρασης τίθεται η υποψία διαθλαστικής ανωμαλίας, καταρράκτη, γλαυκώματος, εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, οπτικής νευρίτιδας, δυστροφίας του κερατοειδούς, μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

 

* Σε σταδιακή (εντός μηνών) επιδεινούμενη μείωση της όρασης + άλγος τίθεται η υποψία οπτικής νευρίτιδας (λευκός οφθαλμός) ή όταν ο οφθαλμός είναι ερυθρός, τίθεται η υποψία κερατίτιδας, ιρίτιδας, σκληρίτιδας, οξέος γλαυκώματος.

 

* Σε παροδική απώλεια της όρασης τίθεται η υποψία παροδικής αμαύρωσης, ημικρανίας ή οξέος γλαυκώματος.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019