Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση – Μυϊοψίες,’’Μύγες’’ στο οπτικό πεδίο, ’’Ιπτάμενες μύγες’’

ICD-10: H53

Αιτιολογία

Θολερότητες του υαλοειδούς σώματος από διάφορες αιτίες, όπως εναποθέσεις ιστών (ιπτάμενες μύγες/’’χορός κουνουπιού’’), σαν λευκοκύτταρα μέσα στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς (ενδοπτικά φαινόμενα), αιμορραγία υαλοειδούς, αποκόλληση υαλοειδούς.

 

Συμπτώματα

Ιπτάμενες μύγες:

Μικρά διαφανή κυκλικά ή νηματοειδή σχήματα, που ακολουθούν το οπτικό πεδίο, όταν ο ασθενής επιχειρεί να εστιάσει σ’ αυτά και στη συνέχεια απομακρύνονται αργά από το οπτικό πεδίο.

’’Χορός κουνουπιού’’, αρκετά συχνά.

 

Ενδοπτικά φαινόμενα:

Κυκλικά, μικρά διαφανή συσσωματώματα, που κινούνται σχετικά γρήγορα στο οπτικό πεδίο σε καμπυλόγραμμη τροχιά αρκετά συχνά.

 

Αποκόλληση υαλοειδούς:

Ανομοιόμορφα σχήματα στο οπτικό πεδίο.

Αν συνοδεύονται από αστραπές, τίθεται η υποψία βλάβης του αμφιβληστροειδούς.

Αν συνοδεύονται από αστραπές και ερυθρό/ σκούρο καπνό, τίθεται η υποψία αιμορραγίας του υαλοειδούς.

Αν συνοδεύονται από αστραπές και γκρίζες σκιές, τίθεται η υποψία αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

Θεραπεία

Όσο αφορά τις ιπτάμενες μύγες και αντίστοιχα τα ενδοπτικά φαινόμενα, να καθησυχάζετε τον ασθενή.

 

Σχετικά με την αποκόλληση του υαλοειδούς συνιστάται παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική.

 

Αν επιπλέον υπάρχει υποψία αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, ο ασθενής να παραπέμπεται επειγόντως σε οφθαλμολογική κλινική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019